Registrer deg på nav.no

Du må registrere deg hos NAV hvis du er arbeidsledig, og hvis du skal søke om dagpenger.

Det er også en forutsetning at du er registrert hos oss for å kunne søke på andre ytelser.