Dagpenger under arbeidsløshet i EØS-land

Dette er en oversiktsside over dagpengerettigheter under arbeidsløshet i EØS-land.

Søke arbeid i et annet EØS-land med norske dagpenger

Du kan på visse vilkår motta norske dagpenger i påvente av arbeid mens du oppholder deg i arbeidssøkerlandet

Mer om arbeid i et annet EØS-land med norske dagpenger

Flytte fra Norge til et annet EØS-land

Har du opparbeidet deg dagpengerettigheter og skal flytte til et annet EØS-land, kan du ta med deg disse rettighetene.

Mer om å flytte fra Norge til et annet EØS-land

Søke arbeid i Norge med dagpenger fra et EØS-land

Du kan søke arbeid i Norge med dagpenger fra et annet EØS-land

Flytte fra EØS-land til Norge

Du kan ta med deg dagpengerettigheter opparbeidet de siste tre avsluttede kalenderårene, hvis du flytter fra et EØS-land til Norge.

Mer om å flytte fra EØS-land til Norge

Bo i ett EØS-land og arbeide i et annet

Bor du i ett EØS-land, men arbeider i et annet og reiser hjem minst en gang pr. uke, er du en såkalt ”grensearbeider”.

Mer om å bo i ett EØS-land og arbeide i et annet.

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.