Dagpenger når du er permittert

Du kan ha rett på dagpenger når du er permittert. I tillegg til de vanlige reglene om dagpenger, gjelder noen egne regler for deg som er permittert.

En permittering er ikke det samme som oppsigelse eller permisjon.

Hvem kan få dagpenger ved permittering?

Er du permittert må du oppfylle de vanlige vilkårene for å ha rett til dagpenger. I tillegg må du være ansatt med fast arbeidstid.

For å ha rett til dagpenger når du er permittert, må punktene under være oppfylt:

  • Permitteringen skyldes mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke
  • Arbeidsgiver har gjort det som forventes for å unngå permitteringen
  • Situasjonen som har ført til permitteringen er midlertidig

Er du ansatt i eget aksjeselskap kan du ha rett til dagpenger når du er permittert.

Ansatte i offentlige virksomheter eller ved kulturinstitusjoner med 50 prosent offentlig støtte eller mer har vanligvis bare krav på dagpenger ved permittering hvis den skyldes arbeidstvist, brann, ulykke, naturkatastrofe eller andre uforutsette hendelser

Slik søker du om dagpenger

Slik søker du om dagpenger. Se hvilken dokumentasjon du som permittert må legge ved dagpengesøknaden.

Hvor lenge kan du få dagpenger når du er permittert?

1. januar kom regelendringer om hvor lenge du kan få dagpenger når du er permittert. Permitteringsperioden gjelder hver enkelt arbeidsgiver og blir regnet fra og med første virkedag etter at lønnspliktdagene er over.

For deg som ble permittert før 1. januar 2019:

Du kan ha rett på dagpenger som permittert inntil 49 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Etter 30 uker som permittert må arbeidsgiver betale deg lønn i 1 uke (5 arbeidsdager). NAV stanser utbetalingen av dagpenger når du har vært permittert i 30 uker. Du kan søke om dagpenger på nytt, og få innvilget dagpenger i inntil 19 nye uker.

For deg som blir permittert 1. januar 2019 eller senere:

Du kan ha rett på dagpenger som permittert inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder.

Arbeidsgiveren din holder oversikt over de ukene du er permittert.

  • Dager med permisjon, ferie og sykdom telles ikke med i permitteringsperioden.
  • Jobber du sammenhengende mer enn 6 uker for arbeidsgiveren som har permittert deg, vil permitteringen som hovedregel være brutt

Du kan se hvor lenge du har igjen med dagpenger som permittert i utbetalingsoversikten

 

Les mer om:

Arbeidsgiver skal betale deg lønn de 15 første dagene du er permittert

De 15 første dagene du er permittert får du ikke dagpenger, men lønn fra arbeidsgiveren din. Dette kalles arbeidsgivers lønnspliktperiode. Er du delvis permittert vil de 15 lønnspliktdagene strekke seg over en lengre periode.

Lønnspliktperioden forskyves hvis du jobber hos arbeidsgiveren som har permittert deg eller hvis du uansett ikke skulle vært på jobb på grunn av sykdom, ferie, avspasering eller lignende.

Du skal ikke krysse av for arbeid på meldekortet når du ikke har jobbet i lønnspliktperioden, selv om du får lønn fra arbeidsgiveren din.

Startet permitteringen din før 1. januar 2019 skal arbeidsgiver betale deg lønn de 10 første dagene du er permittert.

Les mer om hvordan lønnspliktperioden beregnes.

Permittert fra fiskeforedlings- eller fiskeoljebedrift?

I fiskeforedlings- eller fiskeoljebedrifter er det egne permitteringsregler:

  • Arbeidstiden må være redusert med minst 40 prosent.
  • Maksimal periode med rett til dagpenger er 52 uker innenfor en 18-måneders periode.
  • Permitterte i fiskeindustrien slipper ventetid.

Gi beskjed om endringer

Hold kontakt med arbeidsgiveren din om permitteringen, og informer NAV om det som kan ha betydning for dagpengesaken din. Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. Blir du sagt opp eller sier opp selv i permitteringsperioden, regnes permitteringen som opphørt. I slike tilfeller må du derfor gi beskjed NAV.