Dagpenger og vanlig arbeidstid

Din vanlige arbeidstid er den arbeidstiden du hadde før du ble helt eller delvis arbeidsledig. Vanlig arbeidstid brukes for å beregne om du har rett på dagpenger, og hvor mye dagpenger som blir utbetalt i hver meldekortperiode.

Beregning av vanlig arbeidstid

Når vi beregner din vanlige arbeidstid, ser vi på det du jobbet før arbeidstiden din sist ble helt eller delvis redusert. Den beregnes av NAV på bakgrunn av hva du krysser av for når du sender en søknad om dagpenger.

  1. Hvis du har hatt fast arbeidstid i minst 6 måneder før arbeidstiden din sist ble helt eller delvis redusert, vil dette være din vanlige arbeidstid.
  2. Din vanlige arbeidstid vil være det du jobbet i gjennomsnitt de siste 12 månedene hvis et av de to punktene nedenfor stemmer for deg: 
    1. du har hatt fast arbeidstid i mindre enn seks måneder før arbeidstiden din sist ble helt eller delvis redusert.
    2. du har hatt varierende arbeidstid før arbeidstiden din sist ble helt eller delvis redusert. 
  3. Selv om alternativ 1 eller 2 stemmer for deg, kan du velge at NAV skal vurdere din gjennomsnittlige arbeidstid ut fra hvor mye du har jobbet de siste 36 månedene. Du bør velge dette alternativet hvis du i snitt har jobbet mer de siste 36 månedene, enn du har gjort de siste 6 eller 12 månedene.

I søknaden må du legge ved vedlegg som dokumenterer hvor mye du har jobbet de siste 6, 12 eller 36 månedene ettersom hvilket alternativ som passer for deg. 

Perioder med verneplikt, foreldrepenger eller sykepenger kan anses som arbeid. For mer informasjon kan du kontakte NAV på 55 55 33 33.

Vanlig arbeidstid kan aldri settes høyere enn 40 timer per uke.

Har du brukt opp dagpengeperioden din, må du ha hatt nytt arbeid og en ny reduksjon i arbeidstiden din for å få rett til dagpenger på nytt.