Uriktige eller mangelfulle opplysninger - ventelønn

Hvis du mottar for mye utbetalt ventelønn vil du få krav om tilbakebetaling hvis du selv med vilje eller ved uaktsomhet ikke opplyser om forhold som kan ha betydning for utbetalingen din.

Det samme gjelder hvis NAV er skyld i en feilutbetaling av ventelønn og du burde ha oppdaget dette.

Mottar du ventelønn uten å ha rett til det, og er klar over det eller har handlet grovt uaktsomt, risikerer du politianmeldelse og straffesak.

Fakta

Ventelønnsordningen blir faset ut fra 1.mars 2016. Les mer om utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordning.