Søke arbeid i et annet EØS-land med norske dagpenger

Du kan på visse vilkår motta norske dagpenger i påvente av arbeid mens du oppholder deg i arbeidssøkerlandet.

Hvem kan få beholde dagpengene?

Vilkårene er at du må

 • være omfattet av bestemmelsene i EØS-avtalen
 • ha opparbeidet deg rett til dagpenger i Norge
 • være helt arbeidsledig
 • ha stått registrert hos NAV som arbeidssøker i minst fire hele uker innenfor de siste 12 ukene før avreise (avbrudd i ledighetsperioden på grunn av arbeid, uavhengig av arbeidsforholdets lengde, medfører at du må stå registrert som arbeidssøker i 4 nye hele uker)
 • ha rett til dagpenger i påvente av arbeid i alle fire ukene

Du har ikke anledning til å søke arbeid i et annet EØS-land hvis du

 • er permittert
 • er tiltaksdeltaker
 • etablerer egen virksomhet
 • mottar forskutterte dagpenger ved konkurs

Du kan reise ut med attest PD U2 i opptil tre måneder i løpet av en stønadsperiode.

Hvordan søker du?

Du må søke NAV om attest PD U2 (NAV 04-02.01), som du finner under "Skjema og søknad".

Det er ikke noe krav til at du oppholder deg i Norge så lenge du har søkt om eksport av dagpenger før avreise. Du må søke NAV før du reiser.

Hvor lenge kan du beholde dagpengene?

Du kan behold dagpengene for den perioden som er angitt i attesten.

Du kan likevel ikke få dagpenger lenger enn den maksimale stønadsperioden på 52 eller 104 uker.

Tilbakekomst til Norge

Får du ikke arbeid i det landet du reiser til, kan du fortsette stønadsperioden i Norge. Du må melde deg på ditt NAV-kontor for å vise at du er tilbake i Norge. Dagpengene stanser ved utløpet av de tre månedene, og det må søkes på nytt når du er tilbake.

Dette kan du gjøre selv

Registrere deg som arbeidssøker hos NAV

 • Sende elektronisk meldekort
 • Legge ut din CV for arbeidsgivere uten noen annen tilknytning til NAV
 • Søke etter ledige stillinger
 • Abonnere på stillingsannonser via jobbmail

Andre ordninger som kan være aktuelle

Eures-tjenesten i NAV - søke jobb i utlandet

Har du spørsmål, kan du kontakte NAV på telefon.