Fastlagte turnusordninger og avspasering av opparbeidet fritid

Når du blir permittert har arbeidsgiveren plikt til å betale lønn i en periode på 10 dager. Når lønnspliktperioden er over kan du ha rett til dagpenger.

Hvis du arbeider i turnus har du noen perioder på jobb og andre perioder fri. Hvis du har opparbeidet fri når du blir permittert, må du avspasere fridager i tillegg til lønnspliktperioden før du kan ha rett til dagpenger. 

Hvis permitteringen blir avsluttet mens du er i friperioden av en turnus, og du derfor ikke kan gå tilbake til arbeidet med en gang, kan du under noen forutsetninger ha rett til dagpenger frem til du gjenopptar arbeidet.