Utenlandske arbeidere og dagpenger ved permittering

Language

Mange utenlandske arbeidstakere fra land utenfor EØS har ikke rett på dagpenger ved permittering. Det er grunnlaget for arbeids- og oppholdstillatelsen i Norge som avgjør om du har denne retten.

Du har ikke rett til dagpenger ved permittering hvis du er utenlandsk arbeidstakere i Norge fra land utenfor EØS, som

  • har arbeidstillatelse som er begrenset til et bestemt arbeid hos en bestemt arbeidsgiver
  • er omfattet av en kvote- eller gruppearbeidstillatelse for arbeid hos en bestemt arbeidsgiver

Hvis du blir permittert står du ikke fritt til å ta ethvert arbeid hvor som helst i Norge, noe som er et vilkår for å få dagpenger.