Permitterte fra fiskeindustrien får dagpenger

NAV gjennomgår saker for permitterte i fiskeindustrien på nytt for å forsikre seg om at ingen urettmessig har fått stanset dagpengene.

Vi vil presisere at det bare er perioder med mottatte dagpenger som tas med når permitterte fra fiskeindustrien bruker av innvilget periode med dagpenger under permittering.

Dette kan gjelde om lag 140 personer og arbeidet starter umiddelbart.

Vi beklager de ulemper det inntrufne har hatt for de berørte i fiskeindustrien.