Innsending av papirmeldekort i påsken 2019

Papirmeldekortet for ukene 14-15 (1. -14. april) kan sendes inn fra og med torsdag 11. april.

Det er ingen endringer i datoer for innsending av elektroniske meldekort.

Dagpenger og arbeidsavklaringspenger utbetales som vanlig ca. 2-3 virkedager etter at meldekort er mottatt av NAV.