Halvering av antall varsler om oppsigelser og permitteringer

Antallet varsler om oppsigelser og permitteringer NAV har mottatt for de syv første månedene i 2017, er gått kraftig ned sammenlignet med samme periode i fjor.

I perioden fra januar til og med juli 2017 har NAV mottatt varsler om oppsigelser og permitteringer som berører 14 800 personer. I samme periode i fjor var tallet 29 700.

– At antall varsler holder seg på et lavt nivå forsterker inntrykket vi har av en økende optimisme blant bedriftene. Tallene kan variere mye fra måned til måned, men trenden er en jevn nedgang i antall varsler det siste året, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Det er spesielt stor variasjon i tallene fra juni til juli i år, hvor antall varsler gikk fra 4 400 i juni til 800 i juli. Noe av forklaringen kan skyldes sommerferieavvikling, men også at en større bedrift i juni varslet om de kanskje måtte permittere 1 500 ansatte.

Det er verdt å merke seg at juli ser ut til å være mer normal igjen etter at tallene har vært uvanlig høye de siste to årene. Summen av juni og juli er også noe lavere enn de siste to årene.

Mindre bruk av oppsigelser

Varslene til nå i år fordeler seg tilnærmet likt mellom oppsigelser og permitteringer. I fjor var en langt større andel varsler om oppsigelser.

– Det ser ut til at bedriftenes virkemiddel i situasjoner med driftsinnskrenkninger er økt bruk av permitteringer sammenlignet med i fjor. Det tyder på at de ønsker å beholde kompetansen, fordi de oppfatter at utfordringene er av midlertidig karakter, sier Vågeng.

Sterk nedgang i Rogaland

Oslo og Rogaland er fylkene som har sendt ut flest varsler i årets syv første måneder, med henholdsvis 4 100 og 2 300 varsler. Det er en liten oppgang for Oslo når man sammenligner med samme periode i fjor, mens Rogaland ser en sterk nedgang fra 10 000 varsler i tilsvarende periode året før.

Hedmark og Buskerud er berørt i minst grad til nå i år. I åtte fylker mottok NAV ingen varsler i juli.

Industrinæringen står for om lag en tredel av varslene til nå i år, men også bygg- og anleggsvirksomhet står for en betydelig del. Tallene viser imidlertid en synkende tendens, og er lavere enn på samme tid i fjor.

Om statistikken

Det er kun bedrifter som planlegger å si opp eller permittere minst 10 ansatte som må varsle NAV. Det er viktig å være klar over at selv om en arbeidsgiver varsler om mulige oppsigelser eller permitteringer, så vil normalt sett ikke alle varslene resultere i oppsigelser eller permitteringer.