Slik sender du papirmeldekort

Language

Når skal meldekortene sendes inn?

Meldekortene gjelder for 2 uker og skal sendes inn hver 14. dag. Innsendingsdatoen står på papirmeldekortene. Det er viktig at du sender inn meldekortet til rett tid. Hvis du sender meldekortet for tidlig, kan kortet bli returnert og utbetalingen bli forsinket.

Trekk i utbetalingen

Du vil få trekk i neste utbetaling av dagpenger hvis du sender meldekortet for sent. Meldekort som blir registrert tirsdag en uke etter datoen du skulle ha sendt kortet, blir regnet som for sent. Du vil da få trekk i neste utbetaling for hver dag som har gått siden datoen du skulle ha sendt meldekortet.

Hvis du mener at det var en rimelig grunn til at du ikke rakk å melde deg innen fristen, kan du sende brev til NAV. Her må du forklare hva som er grunnen til forsinkelsen, og be om å få utbetalt dagpengene uten trekk.

Hvis NAV finner at du har rimelig grunn, kan du få etterbetalt det som ble trukket. Eksempler på rimelig grunn er plutselig sykdom eller andre uforutsette forhold.

NAV gir sjelden unntak fra fristen. Hvis du ber om unntak fra fristen og får avslag, kan du klage på dette vedtaket innen 6 uker.

Du får ikke trekk i tiltakspenger eller tilleggsstønader selv om du sender meldekortet for sent. Men du får ikke utbetaling før NAV har mottatt meldekortet.

Når blir pengene utbetalt?

Sender du meldekort i posten, blir pengene normalt utbetalt til konto 2-3 dager etter at meldekortet blir registrert hos NAV. Hvor mange dager det tar fra du har sendt kortet, kan variere på grunn av postgang.

Hvordan fyller du ut meldekortet?

På baksiden av meldekortet finner du en veiledning. Det er viktig at du fyller ut kortet riktig og fullstendig. Da unngår du at kortet blir returnert og utbetalingene forsinket.

  • Husk å signere før du sender inn meldekortet.
  • Skriv med sort eller blå penn.
  • Bruk tilsendte konvolutter.

Meldekortene leses av en maskin, så eventuelle andre ting du skriver på meldekortene blir ikke sett eller registrert. Hvis du har andre beskjeder til oss, må du sende brev eller ringe 55 55 33 33.

Endre meldeform

I Ditt NAV kan du endre meldeform fra papirmeldekort til elektronisk meldekort. Velger du elektroniske meldekort kan du sende meldekort fra nav.no. Elektroniske meldekort er enkelt og fleksibelt, og du får pengene raskere utbetalt.

Kontakt NAV

Hvis du har spørsmål om meldekort, kan du ringe 55 55 33 33.

Du kan be om skriftlig svar på spørsmålene dine, slik at det ikke senere kan oppstå tvil om de svarene NAV har gitt deg.