Nytt regelverk for tilleggsstønader

Language

Fra 1. januar 2016 blir tilleggsstønader samlet i én felles forskrift. Den nye forskriften erstatter flere tidligere forskrifter om stønader til dekning av utgifter for å komme i eller beholde arbeid.

Personer som deltar på arbeidsrettede tiltak eller utdanning kan bli berørt av den nye forskriften som trer i kraft 1. januar 2016.

Hva betyr endringene for deg?

Alle som søker om å motta tilleggsstønader fra og med 1. januar 2016, vil få søknaden sin behandlet etter nye regler (ny forskrift).

Hvilke tilleggsstønader kan du søke om?

Ny felles forskrift omfatter stønader til dekning av utgifter til

 • reise
 • flytting
 • bolig og overnatting
 • tilsyn av barn og andre familiemedlemmer
 • læremidler

Det er situasjonen du er i som vil avgjøre om du kan ha krav på tilleggsstønader.

Tilleggsstønad kan gis til deg som

 • har nedsatt arbeidsevne pga sykdom.
 • er enslig forsørger og gjennomfører godkjent utdanning eller er tilmeldt NAV som reell arbeidssøker som yrkesrettet aktivitet.
 • er tidligere familiepleier og gjennomfører godkjent utdanning.
 • Er gjenlevende ektefelle som gjennomfører godkjent utdanning eller er tilmeldt NAV som reell arbeidssøker som yrkesrettet aktivitet.
 • deltar på arbeidsmarkedstiltak.
 • er arbeidssøker og som uforskyldt ikke får arbeid på hjemstedet. 

Du må søke på nett

Fra 1. januar 2016 må du bruke digital søknad på nav.no for å søke om tilleggsstønader. Mens du tidligere måtte sende søknaden i posten, vil digital løsning nå erstatte papirsøknaden. Den nye søknaden for tilleggsstønader blir tilgjengelig på nav.no fra 30.desember 2015.

Digital kjøreliste

For de som får innvilget stønad til daglig reise ved bruk av egen bil fra 1. januar 2016, blir det  lansert en digital kjøreliste på nav.no. Det betyr at du kan sende opplysningene til  NAV elektronisk ved å logge deg inn på Ditt NAV. Den digitale kjørelisten vil effektivisere behandlingen og sikre en effektiv refusjon av utgifter ved bruk av egen bil.

Hvis du har fått innvilget stønad til reiseutgifter og bruk av egen bil før 1. januar 2016, skal du ikke benytte den digitale kjørelisten.

Les mer om tilleggsstønad og hvordan du søker

Har du spørsmål?

Da kan du ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 (hverdager kl. 08-15.30).