Kompetanseord når du registrerer CV

Når du registrerer CV-en på nav.no kan du velge blant standardiserte kompetanseord. Slik får NAV og arbeidsgivere som ser etter medarbeidere et godt bilde av hvilken erfaring du har.

Slik beskriver du din kompetanse

Din side registrerer du kompetanseord under ”Kompetanse - generell kompetanse". Du må bruke kommentarfeltet til å beskrive nærmere hva slags erfaring du har.

I oversikten under velger du temaer.

Eksempler på kompetanseord:

Grunnleggende IT-forståelse: Daglig bruk av word, internett, e-post og powerpoint. Kjent med hjemmenettverk og bilde- og videoredigering. Interesse for ny teknologi.

Lagerarbeid: Varemottak, vareplassering og vareplukk. Kvalitetskontroll av mottatte varer. Bruk av Visma Business. Lasting og lossing av bil og truckerfaring.


Arbeidsledelse

 • Arrangementsarbeid
 • Forskning
 • Informasjonsarbeid
 • Koordineringsarbeid
 • Markedsføring
 • Organisasjonsledelse
 • Personalledelse
 • Prosjektarbeid
 • Prosjektledelse
 • Rådgivning
 • Saksbehandling
 • Salg
 • Undervisning
 • Utredning
 • Veiledning
 • Ledelse
 • Bank finans og forsikring bank

Bankarbeid

 • Kundebehandling
 • Lånevurdering
 • Valutahandel handel
 • Økonomisk rådgiving
 • Forsikringsarbeid

Fagbrev, svennebrev mesterbrev

 • Autorisasjon
 • Fagbrev svennebrev
 • Mesterbrev

Ledelse, administrasjon og rådgivning

 • Forvaltningsarbeid - Fylkeskommunalt
 • Forvaltningsarbeid - Kommunalt
 • Forvaltningsarbeid - Statlig
 • Personal arbeidsmiljø og rekruttering
 • Lønnsarbeid
 • Organisasjonsutvikling
 • Personalansvar
 • Personalarbeid generelt
 • Rekruttering
 • Tarifforhandlinger

Økonomi, statistikk og regnskap

 • Huldt & Lillevik Huldt & Lillevik
 • Microsoft 80 Microsoft 80
 • Regnskapsarbeid
 • Årsoppgjør rapport
 • Revisjon
 • Bedriftsøkonomi
 • Budsjettarbeid
 • Inkassoarbeid
 • Renteberegning
 • Økonomiarbeid
 • Matematikk generelt
 • Statistikk

Logistikk, materialadministrasjon og innkjøp

 • Datastyrt lagerarbeid
 • Kaiarbeid
 • Lager og terminalarbeid
 • Lagerarbeid
 • Sjauing
 • Terminalarbeid
 • Innkjøp logistikk
 • Kontor og saksbehandling
 • Diktafon
 • Dokumentkontroll
 • Forværelse sekretariat
 • Journalskriving
 • Kontor- og sekretærarbeid generelt
 • Kursarrangør
 • Publikumsbehandling
 • Stenografi
 • Sentralbord
 • Tekstbehandling

Organisasjonsarbeid og politikk

 • Politisk arbeid
 • Juridisk arbeid

Restaurant og forpleining

 • Catering
 • Diettmat
 • Kokekyndig
 • Selskapsmat
 • Storkjøkkenmat
 • Vegetarmat
 • Servering
 • Servering
 • Servering - kafè
 • Servering - kaffebar
 • Servering - kantine
 • Servering - kro
 • Servering - pub

Reiseliv, hotell og overnatting

 • Amadeus (bookingsystem
 • Reiseliv - generelt
 • Kurs og konferansesenter
 • À la carte
 • Værelsesbetjening
 • Megling og agentur
 • Eiendom
 • Eksport import
 • Skipsmegling
 • Verdipapirer

Salg, butikk- og varehandel

 • Bakeri
 • Bilforretning
 • Blomsterbutikk
 • Butikkarbeid
 • Dagligvarer
 • Ferskvarer
 • Fritidsutstyr
 • Glasstøy
 • Gull- og sølvvarer
 • Helsekost
 • Jernvarer
 • Kassearbeid
 • Manufaktur
 • Parfymeri
 • Skobutikk
 • Urmakerforretning

Kundeservice og personlig tjenesteyting

 • Begravelse og krematoriearbeid
 • Bud
 • Postarbeid
 • Fotpleie
 • Hygiene og skjønnhetspleie -generelt
 • Kroppspleie
 • Make Up
 • Neglebehandling
 • Slankekurs
 • Solstudio

Olje, gass og bergverk

 • Geologi - generelt
 • Petroleumsleting
 • Seismologiske metoder
 • Uttak geologiske prøver
 • Bergverksarbeid
 • Mineralarbeid
 • Dagbrudd
 • Fjellboring
 • Fjellrensk
 • Gruveindustri
 • Gass
 • Fysikk kjemi og metallurgi
 • Fysikk
 • Kjemi
 • Meteorologi
 • Kjemisk teknisk arbeid
 • Laboratoriearbeid
 • Metallurgi
 • Plastforming
 • Kjemikalieindustri
 • Kjemikaliebehandling
 • Petrokjemisk industri
 • Jern og metall
 • Tynnplatearbeid
 • Platearbeid
 • Metallforming
 • Metallvarearbeid
 • Stål og metallproduksjon

Elektro

 • Automasjon
 • Avionikk
 • Fjernstyringsanlegg
 • Fordelingsanlegg
 • Forsyningsanlegg
 • Frekvensomformer transformator
 • Høyspenningsanlegg
 • Jordingssystemer
 • Kabelinstallasjoner
 • Lavspenningsanlegg
 • Linjeblokkanlegg
 • Luftledningsanlegg
 • Lysanlegg
 • Maritime elektriske anlegg
 • PLS-programmering
 • Reguleringssystemer
 • Skipsinstallasjoner
 • Sterkstrøm
 • Strømforsyningsanlegg
 • Tavlemontering
 • Transformatorer
 • Varmeanlegg

Elektronikk

 • Adgangskontrollanlegg
 • Svakstrøm
 • Alarmsystemer
 • CNC
 • Elektronikkarbeid
 • Elektronikkindustrien
 • Elektroteknisk arbeid
 • EMC-måleteknikk
 • Fiberoptikk
 • Hardlodding
 • Kabelmontering
 • Medisinske elektroniske systemer
 • Mikroprosessorteknikk
 • Mobiltelekommunikasjon
 • Parabolantenner
 • PLS
 • Radarsystemer
 • Radiokommunikasjonssystemer
 • Skipselektronikk
 • Telefonsystemer
 • Telekommunikasjon
 • Telekommunikasjonsanlegg
 • V/G kartsystem
 • Vekselspenning
 • Offshoreteknolog

Formasjonsvurdering

 • Offshorerelatert arbeid
 • Offshoreteknologi generelt
 • Petroleumsteknolog
 • Reservoarfysikk

Olje

 • Boredekkserfaring
 • Borefartøy
 • Bulkfartøy
 • Helikopterdekk
 • Horisontal boring
 • Hydraulisk utstyr
 • Offshore erfaring
 • Oljeleting
 • Oljeplattform
 • Oljeproduksjon
 • Riggarbeid
 • Slambehandling
 • Elkraft

Elverk

 • Reisning av master
 • Relevern
 • Turbiner
 • Kraftstasjoner
 • Vannkraft
 • Vannverk

Bygg og anlegg

 • Anleggsarbeid generelt
 • Tilkomstteknikk
 • Asfaltarbeid
 • Brosteinsarbeid
 • Graving
 • Jernbinding
 • Krankjøring
 • Støttemurer
 • Vassdragsutbygging
 • Veganlegg
 • Armering
 • Drenering
 • Steinhoggeri
 • Fundamentering
 • Grunnarbeid
 • Lineboremaskin
 • Master
 • Stillasbygging
 • Skiferarbeid
 • Steinarbeid - generelt
 • Steinhoggeri

Bygg- og anleggsteknikk

 • Hydrografi
 • Kart og oppmålingsarbeid - generelt
 • Kartverksarbeid
 • Nivellering
 • Oppmåling
 • Stikking
 • Teknisk tegning
 • Byggteknikk
 • Byggteknisk arbeid
 • Lysisolering
 • Ombygging
 • Arealforvalting
 • Arealplanlegging
 • Byplanlegging

Tømrer- og snekkerarbeid

 • Lafting
 • Restaurering
 • Taktekking
 • Torvtak
 • Tømrerarbeid
 • Tømring og trebehandling generelt
 • Mur- og betongarbeid
 • Støping
 • Pussing
 • Betongarbeid
 • Betongrør
 • Betongvareproduksjon
 • Fasadestøp
 • Sementproduksjon
 • Sprøytestøpi
 • Undervannsstøping
 • Murerarbeid
 • Gipsmakerarbeid
 • Vinterstøp

Rørlegger- og sveisearbeide

 • Fryseisolering
 • Isoleringsarbeid
 • Kjøleisolering
 • Termisk isolering
 • Varmeisolering
 • VVS-isolering
 • NDT-kontroll
 • Rørlegging
 • MAG-sveising
 • MIG-sveising
 • Sveising generelt
 • TIG-sveising
 • Undervannssveisning

Vei- og tunnellarbeide

 • Tunnelbygging

Maskin, kran- og truckførere

 • Borevogn
 • Brokran
 • Bulldozer
 • Containerkran
 • Fjernstyrt boring
 • Flytekran
 • Gravemaskin
 • Havnekran
 • Hjullaster
 • Hånddrevne kraner
 • Kabelkran
 • Løfteanordning
 • Maskin- og kranførerarbeid
 • Maskinkjøring
 • Minigraver
 • Mobilkran
 • Offshorekran
 • Portalkran
 • Svingkran
 • Traktorgraver
 • Transportmaskiner
 • Traverskran
 • Trykkluftmaskiner
 • Tårnkran
 • Utliggermaskin
 • Veghøvel
 • Vinsjer

Arealplanlegging og arkitektur

 • Arkitektur
 • Detaljetegninger
 • Grøntanlegg
 • Innredning - bolig
 • Innredning - forretning
 • Innredning - kontor
 • Innredning - restaurant
 • Innredning - skip
 • Innredning - sykehus
 • Møbler
 • Regionplanlegging
 • Utemiljø
 • Vegmiljø
 • Trafikkplanlegging

Trevarearbeid og - foredling

 • Båtbygging
 • Industrisnekring
 • Maskinsnekring
 • Modellsnekring
 • Møbelsnekring
 • Snekkerarbeid - generelt
 • Trappesnekring
 • Treskjæring generelt
 • Papir og kartonasje
 • Trelast og treforedling

Maskinteknikk og mekanikk

 • Marinteknikk
 • Maskinteknikk
 • Mekanisk arbeid generelt

Bil- og sykkelmekanikk

 • Vulkanisering
 • Finmekanikk
 • Finmekanisk arbeid - generelt
 • Maling og overflatebehandling
 • Gulvsliping
 • Maling og overflatebehandling
 • Malingsarbeid
 • Rustbehandling
 • Sandblåsing
 • Sprøytelakkering
 • Sprøytemaling
 • Tapetsering

Tekstil, kunsthåndverk og presisjonsarbeid

 • Skrifthogging
 • Glass og keramikk
 • Pottemakerarbeid
 • Keramikk - Formstøping
 • Keramikk - Frihåndsdreiing
 • Keramikk - Trykkstøping
 • Keramikkproduksjon - generelt
 • Porselensproduksjon - generelt
 • Glassfagarbeid

Søm, tekstil og bekledning

 • Håndsøm
 • Industrisøm
 • Maskinsøm
 • Møbeltapetsering
 • Strekkemaskin
 • Strikkemaskin
 • Sømteknikker
 • Tekstilarbeid - generelt
 • Tekstilfarging
 • Tekstilsøm
 • Veveteknikk

Sko- og lærvarearbeid

 • Garving
 • Lærfarging
 • Lærsøm
 • Pelsberedning
 • Pelsrens
 • Preparering
 • Skinn - og lærarbeid generelt
 • Salmakerarbeid
 • Skomakerarbeid

Gull- sølvarbeide, ur og optikk

 • Gravering

Lufttrafikk

 • Luftfart generelt
 • Sjøfart
 • Sjøfart generelt
 • Vegtrafikk
 • Landtransport generelt

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

 • Bruk av datamaskiner operativsystem
 • Cobol
 • Databaser
 • Datakort IT-kompetanse
 • Datateknikk
 • Excel
 • GIS
 • Grunnleggende IT-forståelse
 • Internett og e-post
 • Mikroprosessorer
 • Mouse
 • Nettverksarbeid generelt
 • Nettverkskommunikasjon
 • Objektorientert analyse
 • Objektorientert systemutvikling
 • Powerpoint
 • Presentasjon
 • Programmering generelt
 • Programvareutvikling
 • Regneark
 • SAP
 • Systemutvikling generelt
 • Teknisk kybernetikk
 • Word

Jordbruk og dyrehold

 • Agroteknikk
 • Gartnerarbeid
 • Fruktdyrking
 • Gårdsarbeid
 • Jordbærplukking
 • Potetplukking
 • Seterdrift
 • Økologisk landbruk
 • Hagebruk
 • Røkting

Fangst

 • Fangst generelt
 • Hvalfangst
 • Selfangst

Oppdrett

 • Akvakultur
 • Fiskeoppdrett generelt
 • Oppdrettsnæring

Skogbruk

 • Skogsarbeid - generelt

Matproduksjon og næringsmiddelarbeid

 • Fiskemelfabrikkarbeid
 • Fiskeproduksjon
 • Torsketungeskjæring
 • Kjøttproduksjon
 • Kjøttskjæring
 • Spekevareproduksjon
 • Konditoriarbeid
 • Hermetisering
 • Konserveringsarbeid
 • Konserveringsmetoder
 • Meieriarbeid
 • Ferdigmatproduksjon
 • Fruktprodukter
 • Grønnsaksprodukter
 • Kornprodukter
 • Næringsmiddelarbeid generelt
 • Vegetabilteknologi
 • Matlaging - generelt
 • Bakeri
 • Bryggeriarbeid

Fiske

 • Fiskemottak
 • Lakseslakting
 • Autolinefiske
 • Bløgging
 • Bøting
 • Ekkolodd
 • Fabrikktråler
 • Filetering
 • Fiske generelt
 • Flekking
 • Garnfiske
 • Havfiske
 • Lineegner
 • Linefiske
 • Rekefiske

Litteratur, kunst og illustrasjon

 • Forlagsarbeid generelt
 • Forlagsbransjen
 • Tegning form og farge
 • Litteratur

Grafisk arbeid, design og dekorasjon

 • Dekorering generelt
 • Fjernsynsdekorering
 • Scenedekorering
 • Teaterdekorasjoner
 • Vindusdekorering
 • Grafisk industri
 • Grafisk arbeid generelt
 • Grafisk formgiving
 • Håndinnbinding
 • Industriinnbinding

Scene og teater

 • Afrikansk dans
 • Ballett
 • Dans generelt
 • Etnisk dans
 • Jazzballett
 • Koreografi
 • Kreativ dans
 • Magedans
 • Pantomime
 • Standarddans
 • Stepp
 • Swing
 • Drama
 • Underholdning
 • Scenerigger
 • Teater

Musikk

 • Musikk diverse
 • Klassisk musikk
 • Rock
 • Band
 • Ensemble
 • Jazz
 • Kor
 • Korps
 • Orkester
 • Solist
 • Soul
 • Visesang

Lyd, foto og video

 • Animation
 • Digital foto
 • Filmfotografering
 • Flyfotografering
 • Fotografering
 • Kameraarbeid
 • Mørkeromsarbeid
 • Naturfotografering
 • Portrettfotografering
 • Kamerakontroll
 • Lydteknikk
 • Lyssetting
 • Radio TV -arbeid generelt
 • TV-produksjon
 • Videoredigering

Bibliotek og arkiv

 • Arkivarbeid
 • Bibliotekarbeid
 • Folkemuseum
 • Historisk museum
 • Arkivarbeid
 • Bibliotekarbeid
 • Folkemuseum
 • Historisk museum

Tolk og oversetter

 • Lingvistikk
 • Oversettelse
 • Oversetting og tolking generelt
 • Simultantolking
 • Tegnspråktolking
 • Tolking

Journalistikk og media

 • Journalistikk - generelt
 • Kriminaljournalistikk
 • Kulturjournalistikk
 • Nyhetsjournalistikk
 • Næringslivsjournalistikk
 • Politisk journalistikk
 • Rettsjournalistikk
 • Sosial journalistikk
 • Sportsjournalistikk

Sport og idrett

 • Instruktørarbeid - aerobic
 • Instruktørarbeid - alpin
 • Instruktørarbeid - babysvømming
 • Instruktørarbeid - dykking
 • Instruktørarbeid - generelt
 • Instruktørarbeid - golf
 • Instruktørarbeid - hopp
 • Instruktørarbeid - ridning
 • Instruktørarbeid - ski
 • Instruktørarbeid - skøyter
 • Instruktørarbeid - svømming
 • Instruktørarbeid - tennis
 • Trenerarbeid

Religiøst arbeid

 • Religion
 • Kirkelig forvaltning
 • Klokkertjeneste
 • Konfirmasjonsarbeid
 • Misjonsarbeid
 • Religiøst arbeid - generelt
 • Sjelesorg

Forskningsarbeid

 • Astronomi
 • Arkeologi generelt
 • Filosofi - generelt
 • Geografi - generelt
 • Historie - generelt
 • Kriminologi
 • Samfunnsgeografi
 • Sosialantropologi
 • Sosiologi
 • Statsvitenskap

Instruktører og pedagoger

 • Pedagogisk arbeid
 • Sosial- omsorgs- og fritidsarbeid
 • Barne- og ungdomsarbeid
 • Barnevernarbeid
 • Konsulentarbeid
 • Kuratorarbeid
 • Rusmiddelarbeid
 • Asylmottak
 • Kriminalomsorg
 • Sosialt arbeid - generelt
 • Humanitært arbeid

Helse- og pleiearbeid

 • Pleie og omsorgsarbeid
 • Sykepleie generelt
 • Leger psykologer og terapeuter
 • AKAN - arbeid Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk
 • HMS - arbeid, helse, miljø og sikkerhetsarbeid
 • Kommunehelsetjenesten
 • Medisinsk arbeid - generelt
 • Miljørettet helsevern
 • Offentlig helsearbeid
 • Pasientrettet arbeid
 • Poliklinisk arbeid
 • Primærhelsetjeneste
 • Psykisk helsevern

Terapi

 • Ergoterapi
 • Fysioterapi
 • Akupunktur
 • Aromaterapi
 • Biopati
 • Heilpraktikk
 • Homøopati
 • Kinesiologi
 • Naturmedisin generelt
 • Naturprodukter
 • Polaritetsterapi
 • Soneterapi
 • Øreakupunktur
 • Psykologisk arbeid

Farmasøytisk og apotekerarbeid

 • Farmasøytisk arbeid
 • Tannhelse -pleie
 • Tannhelse
 • Biologi og bioteknologi
 • Biologi
 • Blodbankvirksomhet
 • Blodprøver
 • Cellebiologi
 • Fiskeribiologi
 • Marinbiologi
 • Mikrobiologi

Brann- utryknings- og redningspersonell

 • Brann og redning

Politi, fengsel og toll

 • Fengselsarbeid
 • Politiarbeid - generelt
 • Toll

Vakt- og kontrollarbeid

 • Bomvaktarbeid
 • Dørvakttjeneste
 • Eksamensvakttjenester
 • Garderobevakttjeneste
 • Ordensvakttjeneste
 • Vakthold generelt

Forsvar militær

 • Heimevernet
 • Hæren
 • Luftforsvaret
 • Sivilforsvaret
 • Sjøforsvaret

Vaktmestere,  renhold og renovasjon

 • Bilvask
 • Fasaderenhold
 • Renhold generelt
 • Vindusvasking
 • Renovasjon generelt
 • Rydding
 • Vaskeri- og renseriarbeid
 • Vedlikehold
 • Kjøkkenrenhold

Miljøvern

 • Oljevernberedskap

Spesialspråk

 • Tegnspråk for døve
 • Blindeskrift

Nordiske språk

 • Norsk
 • Nynorsk
 • Norsk bokmål
 • Dansk
 • Finsk
 • Færøyisk
 • Islandsk
 • Samisk
 • Svensk

Mest brukte europeiske språk

 • Engelsk
 • Fransk
 • Italiensk
 • Russisk
 • Spansk