Arbeidsavklaringspenger

Her finner du informasjon arbeidsavklaringspenger (AAP). Du kan også lese om overgangen mellom sykepenger og AAP.

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

AAP skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid.

Publisert: 02.11.2009 | Sist endret: 19.03.2021

Fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger (AAP)

Her kan du lese spesielt om overgangen mellom sykepenger og AAP.

Publisert: 13.01.2016 | Sist endret: 10.06.2021