Sykepenger i ett år: hva skjer etterpå?

Hvert år bruker flere tusen personer opp sine sykepengerettigheter.

De har dermed ikke krav på ytterligere utbetalinger men må gå over på andre ytelser eller tilbake til arbeid. For å illustrere disse ulike gruppene, har vi laget en grafisk fremstilling som forsøker å plassere de viktigste gruppene utfra om de er i arbeid eller hvilke ytelser de mottar 6 måneder etter de har brukt opp sine sykepengerettigheter.

Last ned illustrasjonen i full størrelse som PDF-fil eller som bildefil

 Oppbrukte sykepengerettigheter