Sykepengestatistikk

Statistikk per 2.kvartal 2018

Tabeller

Utviklingen for sykepenger

 Antall erstattede sykepengedager 2. kvartal 2018 er 7,38 millioner, en liten økning på 260 000 dager fra samme kvartal i fjor. Økningen er relativt jevnt fordelt, men noen fylker har en større økning. I Rogaland økte antall erstattede dager med 14,5 prosent, det vil si fra 530 000 til 595 000 erstattede dager.

I 2. kvartal 2018 brukte 8 981 personer opp sykepengerettighetene sine. Dette er noe færre enn på samme tid i fjor. Det er en stadig nedgang i personer som bruker i sykepengerettighetene sine på landsbasis. Fra 2009 er antallet redusert fra 11 500 til 9 000 personer i 2018.

 

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no