Sykefraværsstatistikk

Statistikk for 2. kvartal 2018

Statistikknotat

Tabeller

Pressemelding

Utviklingen i det legemeldte sykefraværet 

Det legemeldte sykefraværet var 5.0 prosent i 2. kvartal 2018. Sammenlignet med samme kvartal i fjor innebærer dette en nedgang på 4,1 prosent. Sykefraværet gikk ned litt mer for kvinner enn for menn.

Noe av årsaken til økningen i det registrerte legemeldte sykefraværet er knyttet til påsken falt i forskjellige kvartaler de to siste årene. Påsken påvirker nivået på avtalte dagsverk, og dermed sykefraværsprosenten. Det vil si at sykefraværsprosenten blir noe høyere i et kvartal med påske enn et kvartal uten, gitt at alt annet er likt.

 

Oslo er fylket med det laveste sykefraværet på 4,1 prosent, fulgt av Rogaland med 4,4 prosent og Sogn og Fjordane 4,5 prosent. Nordland har landests høyeste sykefravær med 5,8 prosent, deretter følger Troms og Finnmark med 5,7 prosent.

Sykefraværet gikk ned i samtlige fylker. Fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal 2018 gikk sykefraværet mest ned i Finnmark (-10,2 %), deretter fulgt Nordland (-6,8 %) og Hedmark (-6,5 %).

 

Statistikk fra Arbeids- og velferdsdirektoratet omfatter bare legemeldt fravær

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no

Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 400 03 144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjentf til kl 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager.

Du kan også sende e-post til presse@nav.no

Det samlede sykefraværet (egenmeldt og legemeldt) er tilgjengelig på SSBs nettsider