Sykefraværsstatistikk

Statistikk for 2. kvartal 2017

Statistikknotat

Tabeller

Utviklingen i det legemeldte sykefraværet 

Det legemeldte sykefraværet er på 5,2 prosent, en økning på 2,5 prosent fra samme kvartal i fjor. Sykefraværet blant kvinner er nå på 6,8 prosent og blant menn 3,8 prosent.

Årsaken til økningen i det registrerte legemeldte sykefraværet er knyttet til påsken falt i forskjellige kvartaler de to siste årene. Påsken påvirker nivået på avtalte dagsverk, og dermed sykefraværsprosenten. Det vil si at sykefraværsprosenten blir noe høyere i et kvartal med påske enn et kvartal uten, gitt at alt annet er likt. I de sesong- og influensasjusterte tallene er det tatt høyde for dette.

Fylke

Finnmark har det høyeste sykefraværet av alle fylkene på 6,3 prosent, fulgt av Nordland med 6,2 prosent og Nord-Trøndelag og Troms på 6,0 prosent. Oslo er det fylket som har det laveste sykefraværet med 4,2 prosent, fulgt av Rogaland og Sogn og Fjordane med 4,7 prosent. 

Næring

Sykefraværet i 2. kvartal 2017 var klart høyest innen helse og sosiale tjenester (7,6 %), Deretter følger transport og lagring (6,0 %) og forretningsmessig tjenesteyting (5,5 %). Fraværet var lavest innen informasjon og kommunikasjon (2,9 %), olje og gassutvinning (3,2 %) og eiendomsdrift og teknisk tjenesteyting (3,3 %).

Statistikk fra Arbeids- og velferdsdirektoratet omfatter bare legemeldt fravær

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no

Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 400 03 144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjentf til kl 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager.

Du kan også sende e-post til presse@nav.no