Sykefraværsstatistikk

Statistikk for 4. kvartal 2017

Statistikknotat

Tabeller

Pressemelding

Utviklingen i det legemeldte sykefraværet 

Det legemeldte sykefraværet var 5.5 prosent i 4. kvartal 2017. Sammenlignet med samme kvartal i fjor innebærer dette en økning på 2,5 prosent. Det legemeldte sykefraværet er høyere for kvinner enn for menn. Det er hovedsakelig kvinner som har vekst i sykefraværet, for menn har det vært stabilt.

Det er de kvinnedominerte næringene som har det høyeste sykefraværet. I helse og omsorg, som sysselsetter hver tredje kvinne, er sykefraværet 8 prosent. I denne næringen økte sykefraværet med 4,4 prosent, og økningen var omtrent like høy for menn (3,5%) og kvinner (4,5%).

Andel graderte sykefraværstilfeller sank noe sammenlignet med årene før. I 4. kvartal 2017 var 22 prosent av sykefraværstilfellene gradert, en nedgang på 0,3 prosentpoeng. Det er fremdeles flest kvinner som har en gradert sykmelding. Ser vi derimot på andelen graderte tilfeller etter 12 ukers varighet, har 46 prosent av alle tilfellene en gradering.

Statistikk fra Arbeids- og velferdsdirektoratet omfatter bare legemeldt fravær

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no

Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 400 03 144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjentf til kl 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager.

Du kan også sende e-post til presse@nav.no

Det samlede sykefraværet (egenmeldt og legemeldt) er tilgjengelig på SSBs nettsider