Sykefraværsstatistikk

Statistikk for 1. kvartal 2019

Statistikknotat

Tabeller

Pressemelding

Bedre kvalitet på sykefraværsstatistikken

SSB og NAV har fra og med 4. kvartal 2018 benyttet en ny beregningsmetode for de avtalte dagsverkene i sykefraværsprosenten. I den nye beregningsmetoden har vi fjernet feriekorrigeringen av de avtalte dagsverkene. Dette fjerner utvalgsusikkerheten fra det legemeldte fraværet, og reduserer utvalgsusikkerheten i det totale sykefraværet. Vi får da et tydeligere sesongmønster i sykefraværstatistikken som i større grad speiler sykdomsforekomsten i befolkningen i løpet av året.

Mer informasjon om endringen ligger på ssb sine nettsider: Bedre sykefraværstall uten feriekorrigering

Utviklingen i det legemeldte sykefraværet 

Det legemeldte sykefraværet var 5,5 prosent i 1.kvartal 2019. Sammenlignet med samme kvartal i fjor innebærer dette en nedgang på 1,4 prosent. Sykefraværet gikk ned med 3,3 prosent for menn og for kvinner var sykefraværet stabilt.

Størst nedgang for de eldre arbeidstakerne

Endringene i sykefraværet fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 (figur 4) viser størst nedgang for aldersgruppene over 35 år. Nedgangen er størst for menn mellom 45-49 år med -5,8 prosent. For kvinner er de 55 år som har størst nedgang med 3,1%.

Størst økning i Sogn og Fjordane

Blant fylkene er det Sogn og Fjordane som har den største økningen i sykefraværet med 6,2 prosent. Deretter fulgte Finnmark med 4,8 prosent nedgang og Nordland med 4,0 prosent. Flere fylker hadde nedgang i sykefraværet. Størst reduksjon hadde Vest-Agder (-5,0%), deretter Vestfold (-4,6%) og i Oppland og Rogaland (-3,6%).

Statistikk fra Arbeids- og velferdsdirektoratet omfatter bare legemeldt fravær

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no

Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 400 03 144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjentf til kl 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager.

Du kan også sende e-post til presse@nav.no

Det samlede sykefraværet (egenmeldt og legemeldt) er tilgjengelig på SSBs nettsider