Sykefraværsstatistikk

Statistikk for 1. kvartal 2018

Statistikknotat

Tabeller

Pressemelding

Utviklingen i det legemeldte sykefraværet 

Det legemeldte sykefraværet var 5.8 prosent i 1. kvartal 2018. Sammenlignet med samme kvartal i fjor innebærer dette en økning på 3,2 prosent. Sykefraværet økte for mer for menn enn for kvinner.

Noe av årsaken til økningen i det registrerte legemeldte sykefraværet er knyttet til påsken falt i forskjellige kvartaler de to siste årene. Påsken påvirker nivået på avtalte dagsverk, og dermed sykefraværsprosenten. Det vil si at sykefraværsprosenten blir noe høyere i et kvartal med påske enn et kvartal uten, gitt at alt annet er likt.

En langvarig influensasesong vinteren 2018 har ført til en kraftig økning i antall tilfeller knyttet til luftveislidelser. I 1. kvartal var 26 prosent av sykefraværstilfellene knyttet til luftveislidelser. Sammenlignet med i fjor er det en økning på nesten 30 prosent. Den langvarige influensasesongen førte derfor til en kraftig økning i antall tilfeller. De tapte dagsverkene knyttet til luftveislidelser økte også med nesten 30 prosent og utgjorde 800 000 tapte dagverk i 1. kvartal.

Statistikk fra Arbeids- og velferdsdirektoratet omfatter bare legemeldt fravær

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no

Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 400 03 144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjentf til kl 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager.

Du kan også sende e-post til presse@nav.no

Det samlede sykefraværet (egenmeldt og legemeldt) er tilgjengelig på SSBs nettsider