Publiseringskalender

PubliseringsdatoKalender hendelse
Per desember 2016

Kontantstøtte

Per desember 2016

Ytelser til gjenlevende

Årstall 2016

Trygdemisbruk (pressemelding)

Per desember 2016

Barnetrygd

Per januar 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per janauar 2017

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per 1.-4. kvartal 2016

Foreldrepenger

Per januar 2017

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per 4. kvartal. 2016

Alderspensjon

Per 4. kvartal. 2016

Avtalefestet pensjon (AFP)

Per 31. desember 2016

Uføretrygd (pressemelding)

Per 31. desember 2016

Grunn- og hjelpestønad (med statistikknotat)

Per desember 2016

Barnebidrag

Per februar 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per desember 2016

Stønad til enslig mor eller far

Per februar 2017

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per februar 2017

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

4. kvartal 2016

Sykefravær (pressemelding) NB! Publisering kl 08.00 pga sampublisering med SSB

Per mars 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

PER MARS 2017

Krigspensjon

Per mars 2017

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

PER MARS 2017

Ytelser til gjenlevende

PER MARS 2017

Supplerende stønad

Per april 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per mars 2017

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

PER MARS 2017

Alderspensjon

PER MARS 2017

Avtalefestet pensjon (AFP)

PER MARS 2017

Barnetrygd

Per april 2017

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per april 2017

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

PER MARS 2017

Barnebidrag

Mars 2017

Kontantstøtte

Mars 2017

Stønad til enslig mor eller far

Per mai 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per mai 2017

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per mai 2017

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

1. kvartal 2017

Sykefravær (pressemelding) NB! Publisering kl 08.00 pga sampublisering med SSB

Per juni 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per juli 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per juni 2017

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per juli 2017

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per juni/juli 2017

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

Per august 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per august 2017

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per august 2017

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

2. kvartal 2017

Sykefravær (pressemelding) NB! Publisering kl 08.00 pga sampublisering med SSB

Per september 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per september 2017

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per september 2017

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

Per oktober 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per oktober 2017

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per oktober 2017

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per november 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per november 2017

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per november 2017

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

3. kvartal 2017

Sykefravær (pressemelding) NB! Publisering kl 08.00 pga sampublisering med SSB

Per desember 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Statistikk publiseres kl 10. Oppdateres løpende