Publiseringskalender

PubliseringsdatoKalender hendelse
Per 30. september 2017

Grunn- og hjelpestønad

Per 30. juni 2017

Grunn- og hjelpestønad

Per november 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per november 2017

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per november 2017

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

3. kvartal 2017

Sykefravær (pressemelding) NB! Publisering kl 08.00 pga sampublisering med SSB

Per desember 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per 4. kvartal. 2017

Krigspensjon

Per Desember 2017

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per 4. kvartal. 2017

Supplerende stønad

Per 4. kvartal. 2017

Ytelser til gjenlevende

Per 4. kvartal. 2017

Barnetrygd

Per Januar 2018

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per Januar 2018

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per 4. kvartal. 2017

Foreldrepenger, engangsstønad og svangerskapspenger

Per 31. desember 2017

Uføretrygd (pressemelding)

Per 4. kvartal. 2017

Avtalefestet pensjon (AFP)

Per 4. kvartal. 2017

Alderspensjon (pressemelding)

Per 4. kvartal. 2017

Barnebidrag

Per februar 2018

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Nr. 1-2018

Arbeid og velferd

Per 4. kvartal. 2017

Stønad til enslig mor eller far

Per Februar 2018

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

4. kvartal 2017

Sykefravær (pressemelding) NB! Publisering kl 08.00 pga sampublisering med SSB

Per Mars 2018

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per Mars 2018

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per April 2018

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per April 2018

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per 30. mars 2018

Uføretrygd (pressemelding)

Per Mai 2018

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per mai 2018

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

1. kvartal 2018

Sykefravær (pressemelding) NB! Publisering kl 08.00 pga sampublisering med SSB

Per Juni 2018

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per Juli 2018

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per Juni og Juli 2018

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per 31. juni 2018

Uføretrygd (pressemelding)

Per August 2018

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per August 2018

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per 30. september 2018

Uføretrygd (pressemelding)

2. kvartal 2018

Sykefravær (pressemelding) NB! Publisering kl 08.00 pga sampublisering med SSB

Per September 2018

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per september 2018

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per Oktober 2018

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per oktober 2018

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per November 2018

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per november 2018

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

3. kvartal 2018

Sykefravær (pressemelding) NB! Publisering kl 08.00 pga sampublisering med SSB

Per Desember 2018

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per desember 2018

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Statistikk publiseres kl 10. Oppdateres løpende