Publiseringskalender

PubliseringsdatoKalender hendelse
Per juli 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Juni 2017

Krigspensjon

Per juli 2017

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per juni 2017

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Juni 2017

Ytelser til gjenlevende

Juni 2017

Supplerende stønad

1. Halvår 2017

Foreldrepenger

Per juni/juli 2017

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

Per 30. juni 2017

Uføretrygd (pressemelding)

Juni 2017

Avtalefestet pensjon

Juni 2017

Alderspensjon (pressemelding)

Juni 2017

Kontantstøtte

Juni 2017

Stønad til enslig mor/far

Per august 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Juni 2017

Barnetrygd

Per august 2017

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Juni 2017

Barnebidrag

Per august 2017

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

2. kvartal 2017

Sykefravær (pressemelding) NB! Publisering kl 08.00 pga sampublisering med SSB

2.tertial 2017

Trygdemisbruk (pressemelding)

Per september 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per september 2017

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

September 2017

Krigspensjon

September 2017

Kontantstøtte

Per september 2017

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

September 2017

Ytelser til gjenlevende

September 2017

Supplerende stønad

Nr. 3-2017

Arbeid og velferd

September 2017

Stønad til enslig mor/far

September 2017

Avtalefestet pensjon

September 2017

Alderspensjon (pressemelding)

1.-3. kvartal 2017

Foreldrepenger

Per oktober 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

September 2017

Barnetrygd

Per oktober 2017

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per oktober 2017

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

September 2017

Barnebidrag

Per november 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per november 2017

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per november 2017

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

3. kvartal 2017

Sykefravær (pressemelding) NB! Publisering kl 08.00 pga sampublisering med SSB

Per desember 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Året 2017

Trygdemisbruk (pressemelding)

Statistikk publiseres kl 10. Oppdateres løpende