Publiseringskalender

PubliseringsdatoKalender hendelse
3. kvartal 2019

Alderspensjon (pressemelding)

Per oktober 2019

Månedsstatistikk uføretrygd

Per september 2019

Foreldrepenger, engangsstønad og svangerskapspenger

Nr. 2-2019

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Per november 2019

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

3. kvartal 2019

Sykefravær (pressemelding) NB! Publisering kl 08.00 pga sampublisering med SSB

Per november 2019

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Nr. 4-2019

Arbeid og Velferd

Per november 2019

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per desember 2019

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per november 2019

Månedsstatistikk uføretrygd

Per desember 2019

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

Året 2019

Trygdemisbruk

Per desember 2019

Uføretrygd (pressemelding)

Per desember 2019

Uføretrygdede med yrkesskadefordeler

Statistikk publiseres kl 10. Oppdateres løpende