Publiseringskalender

PubliseringsdatoKalender hendelse
Per desember 2018

Foreldrepenger, engangsstønad og svangerskapspenger

Per desember 2018

Alderspensjon (pressemelding)

Februar 2019

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per desember 2018

Stønad til enslig mor eller far

Per februar 2019

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Nr. 1-2019

Arbeid og Velferd

Per februar 2019

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per desember 2018

Barnebidrag

4. kvartal 2018

Sykefravær (pressemelding) NB! Publisering kl 08.00 pga sampublisering med SSB

Per mars 2019

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per mars 2019

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per mars 2018

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per mars 2019

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

Per April 2019

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per mars 2019

Uføretrygd (pressemelding)

Per april 2019

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per april 2019

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per mai 2019

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per mai 2019

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

1. kvartal 2019

Sykefravær (pressemelding) NB! Publisering kl 08.00 pga sampublisering med SSB

Nr. 2-2019

Arbeid og Velferd

Per mai 2019

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per juni 2019

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per juli 2019

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per juni & juli 2019

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per juni 2019

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

Per juni 2019

Uføretrygd (pressemelding)

Per august 2019

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per august 2019

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

2. kvartal 2019

Sykefravær (pressemelding) NB! Publisering kl 08.00 pga sampublisering med SSB

Per juni/august 2019

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per september 2019

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per september 2019

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per september 2019

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

Per oktober 2019

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per september 2019

Uføretrygd (pressemelding)

Per oktober 2019

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per oktober 2019

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per november 2019

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per november 2019

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

3. kvartal 2019

Sykefravær (pressemelding) NB! Publisering kl 08.00 pga sampublisering med SSB

Per november 2019

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per desember 2019

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per desember 2019

Uføretrygd (pressemelding)

Per desember 2019

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

Statistikk publiseres kl 10. Oppdateres løpende