Publiseringskalender

PubliseringsdatoKalender hendelse
Per mars 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

PER MARS 2017

Krigspensjon

Per mars 2017

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

PER MARS 2017

Ytelser til gjenlevende

PER MARS 2017

Supplerende stønad

Per april 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per mars 2017

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

PER MARS 2017

Avtalefestet pensjon (AFP)

PER MARS 2017

Alderspensjon

PER MARS 2017

Barnetrygd

Per april 2017

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per 31. mars 2017

Uføretrygd (pressemelding)

Per april 2017

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

PER MARS 2017

Barnebidrag

Mars 2017

Kontantstøtte

1.tertial 2017

Trygdemisbruk (pressemelding)

Mars 2017

Stønad til enslig mor eller far

Per mai 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per mai 2017

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Nr. 2-2017

Arbeid og velferd

Per mai 2017

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

1. kvartal 2017

Sykefravær (pressemelding) NB! Publisering kl 08.00 pga sampublisering med SSB

Per juni 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per juli 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per juli 2017

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per juni 2017

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per juni/juli 2017

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

Per august 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per august 2017

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per august 2017

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

2. kvartal 2017

Sykefravær (pressemelding) NB! Publisering kl 08.00 pga sampublisering med SSB

2.tertial 2017

Trygdemisbruk (pressemelding)

Per september 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per september 2017

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per september 2017

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

Nr. 3-2017

Arbeid og velferd

Per oktober 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per oktober 2017

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per oktober 2017

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per november 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per november 2017

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per november 2017

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

3. kvartal 2017

Sykefravær (pressemelding) NB! Publisering kl 08.00 pga sampublisering med SSB

Per desember 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Statistikk publiseres kl 10. Oppdateres løpende