Publiseringskalender

PubliseringsdatoKalender hendelse
Per 2. kvartal 2018

Krigspensjon

Per 2. kvartal. 2018

Supplerende stønad

Per 2. kvartal 2018

Foreldrepenger og svangerskapspenger (ikke publisering statistikk engangsstønad)

Per 31. juni 2018

Uføretrygd (pressemelding)

Per 2. kvartal. 2018

Ytelser til gjenlevende

Per 2. kvartal 2018

Kontantstøtte

Per juni 2018

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

Per August 2018

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per 2. kvartal 2018

Barnetrygd

Per 2. kvartal. 2018

Alderspensjon (pressemelding)

Per 2. kvartal 2018

Avtalefestet pensjon (AFP)

Per 2. kvartal 2018

Stønad til enslig mor eller far

Per August 2018

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

2. kvartal 2018

Sykefravær (pressemelding) NB! Publisering kl 08.00 pga sampublisering med SSB

Per 2. kvartal 2018

Barnebidrag

Per august 2018

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per September 2018

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per september 2018

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per september 2018

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

Per Oktober 2018

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per 30. september 2018

Uføretrygd (pressemelding)

Per oktober 2018

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per oktober 2018

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per November 2018

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per november 2018

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

3. kvartal 2018

Sykefravær (pressemelding) NB! Publisering kl 08.00 pga sampublisering med SSB

Per november 2018

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per Desember 2018

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per desember 2018

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Statistikk publiseres kl 10. Oppdateres løpende