Publiseringskalender

PubliseringsdatoKalender hendelse
1.tertial 2017

Trygdemisbruk (pressemelding)

Mars 2017

Stønad til enslig mor eller far

Per mai 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per mai 2017

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Nr. 2-2017

Arbeid og velferd

Per mai 2017

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

1. kvartal 2017

Sykefravær (pressemelding) NB! Publisering kl 08.00 pga sampublisering med SSB

Per juni 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per juli 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per juli 2017

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per juni 2017

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per juni/juli 2017

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

Per 30. juni 2017

Uføretrygd (pressemelding)

Per august 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per august 2017

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per august 2017

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

2. kvartal 2017

Sykefravær (pressemelding) NB! Publisering kl 08.00 pga sampublisering med SSB

2.tertial 2017

Trygdemisbruk (pressemelding)

Per september 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per september 2017

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per september 2017

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

Nr. 3-2017

Arbeid og velferd

Per oktober 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per oktober 2017

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per oktober 2017

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per november 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per november 2017

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per november 2017

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

3. kvartal 2017

Sykefravær (pressemelding) NB! Publisering kl 08.00 pga sampublisering med SSB

Per desember 2017

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Året 2017

Trygdemisbruk (pressemelding)

Statistikk publiseres kl 10. Oppdateres løpende