Om statistikken - Krigspensjon

Om statistikken - Krigspensjon

1. Administrative opplysninger

Statistikken presenteres kvartalsvis på www.nav.no