Om statistikken - Avtalefestet pensjon (AFP)

Om statistikken - Avtalefestet pensjon (AFP)

1. Administrative opplysninger

Statistikkregisteret for AFP dannes hver måned. Statistikken utgis per kvartal på www.nav.no.