Om statistikken - Alderspensjon

Her følger forklaringer til hvordan vi produserer statistkk over alderspensjon

1. Administrative opplysninger

Det tas ut statistikk månedlig for alderspensjon. Statistikken utgis per kvartal på www.nav.no