Krigspensjon

Statistikk pr. 31. mars 2018

Tabeller

I mars 2018 var det 600 personer som mottok krigspensjon som følge av skade etter andre verdenskrig. I tillegg var det 1 900 personer som mottok gjenlevendepensjon etter krigspensjonister.* Til sammen 2 600 personer mottar dermed krigspensjon.Det betyr at antall krigspensjonister er mer enn halvert siden 2009. Nedgangen skyldes at mottakerne blir eldre. Tre av fire som mottar krigspensjon er gjenlevende. Over 80 prosent av mottakerne er kvinner.

Krigspensjon blir gitt til personer som ble skadet under andre verdenskrig, 1939-1945. Cirka tre av fire krigspensjonister er sivilpersoner. Etterlatte etter krigspensjonister kan ha rett til krigspensjon beregnet ut fra avdødes krigspensjon. På visse vilkår kan det også gis gjenlevendepensjon selv om avdøde ikke mottok krigspensjon.

 

*Grunnet avrunding er ikke summen invalidepensjon og gjenlevendeytelse helt lik samlet antall