Krigspensjon

Statistikk pr. 30. september 2017

Tabeller

I september 2017 var det 700 personer som mottok krigspensjon som følge av skade etter andre verdenskrig. I tillegg var det 2 100 personer som mottok gjenlevendepensjon etter krigspensjonister. Til sammen 2 800 personer mottar dermed krigspensjon. Det betyr at antall krigspensjonister er mer enn halvert siden 2009. Nedgangen skyldes at mottakerne blir eldre. Tre av fire som mottar krigspensjon er gjenlevende. Dette forklarer også at over 80 prosent av mottakerne er kvinner.

Krigspensjon blir gitt til personer som ble skadet under andre verdenskrig, 1939-1945. Nærmere 3 av 4 krigspensjonister er sivilpersoner. Etterlatte etter krigspensjonister kan ha rett til krigspensjon beregnet ut fra avdødes krigspensjon. På visse vilkår kan det også gis gjenlevendepensjon selv om avdøde ikke mottok krigspensjon.