Utbetalinger til personer per fylke og kommune

Statistikk for året 2016

Infografikk

Mottakere av livsoppholdsytelser 2016

Tabeller

 

Fakta

Kort om statistikken - Utbetalingene fra NAV til personer bosatt i Norge.

Statistikken viser de faktiske utbetalingene fra NAV fordelt på de ulike hovedytelsene, og deretter fordelt per fylke og kommune. Gjennom statistikken får man altså svar på hvor mye penger NAV utbetaler til personer på de ulike ytelsene i hver enkelt kommune.