Trygdesvindel for 100 millioner

NAV anmeldte 478 personer for trygdesvindel mellom januar og april i år. Flest anmeldes for svindel av dagpenger.

283 personer er anmeldt for å ha svindlet til seg dagpenger for til sammen 41,3 millioner kroner. Dagpenger topper dermed statistikken over svindelsaker. Det totale omfanget av svindelsaker utgjør nærmere 100 millioner kroner.

Dagpenger skal sikre inntekt ved arbeidsledighet. Svært mange har unnlatt å gi opplysninger til NAV om at de har kommet seg helt eller delvis i jobb.

– De aller fleste er ærlige, men det er svært alvorlig når noen som er arbeidsføre og har inntekt velger å svindle systemet, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Anmeldt for å gi feil opplysninger

Så mange som 316 personer er anmeldt for å ha jobbet mer enn de har opplyst. De har dermed fått utbetalt stønad de ikke har rett på. Hittil i 2016 dreier det seg om 50,7 millioner kroner.

– De som gir feil opplysninger til NAV bør være klar over at kontrollene våre er blitt bedre og mer målrettet. Å svindle til seg trygd er forbundet med risiko, sier Vågeng.

A-meldingen, som ble innført i 2015, krever at arbeidsgivere hver måned leverer inntektsopplysninger om sine ansatte til Skatteetaten. Denne informasjonen får NAV tilgang til i kontrollarbeidet. Hele 60 prosent av sakene er avdekket gjennom kontroller mot opplysninger i Skatteetatens registre.

Flere anmeldt for sykepengesvindel

Flere enn tidligere er anmeldt for svindel av sykepenger. 68 personer ble i årets fire første måneder anmeldt for å ha svindlet NAV for til sammen 14,8 millioner kroner av denne stønaden. Av disse 68 personene er 14 anmeldt for medvirkning.

– Penger til livsopphold under sykdom er en grunnstein i velferdssystemet. I noen tilfeller er svindelen et samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Vi ser svært alvorlig på medvirkning i disse sakene, sier Vågeng.

Gjennom 2015 og videre inn i 2016 samarbeider NAV tettere med Skatteetaten, Arbeidstilsynet og politiet mot arbeidsmarkedskriminalitet. Hittil i år har NAV anmeldt 46 personer for til sammen 17,2 millioner kroner for slik kriminalitet. Den største av disse sakene gjelder trygdesvindel for i overkant av 1,7 millioner kroner. Personen skal ha unndratt skatt og drevet omfattende næringsvirksomhet samtidig som han mottok sykepenger og arbeidsavklaringspenger.

For mer informasjon, kontakt pressevakten på telefon: 40 00 31 44.