Trygdesvindel for 183 millioner

NAV har anmeldt 907 personer for trygdesvindel hittil i 2016. De fleste har jobbet og hatt inntekt uten å melde fra til NAV.

Svindel av dagpenger topper statistikken. Stønaden skal sikre inntekten til de som står utenfor arbeidsmarkedet. Så langt i år er 563 personer anmeldt for svindel av dagpenger for til sammen 83,6 millioner kroner. Det er på nivå med samme tid i fjor.

– Systemet er tillitsbasert og de aller fleste som mottar stønader fra NAV er ærlige. Men det er alvorlig når noen misbruker ordninger som er ment som inntektssikring, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Reiser til utlandet uten å melde i fra

Majoriteten av de anmeldte har holdt tilbake informasjon om at de er i arbeid. NAV har gode kontrollmetoder for å avdekke slik svindel. I tillegg har NAV de senere årene anmeldt flere som urettmessig har mottatt stønad under opphold i utlandet. Hittil i år er 97 personer anmeldt for til sammen 22 millioner kroner for slik svindel.

De fleste er anmeldt for svindel av dagpenger eller arbeidsavklaringspenger (AAP).

– Kontrollene av utlandsopphold er trappet opp de siste årene. Vi anmelder dem vi mener bevisst har holdt tilbake opplysninger. Det er svært viktig at alle som mottar stønader fra NAV forstår hvilke rettigheter og plikter som følger med, sier Vågeng.

Saker i millionklassen

De 10 største sakene utgjør til sammen 16,6 millioner kroner. Hver av disse sakene gjelder trygdesvindel for en million kroner eller mer. Flertallet har jobbet svart og samtidig mottatt trygd de ikke har hatt krav på.

Trygdesvindel straffes strengt. Høyesterett har uttalt at slik svindel over 1G, i overkant av 90 000 kroner, normalt skal straffes med fengsel. NAV krever også alltid tilbake pengene.