Trygdesvindel for 50,4 millioner kroner

Mellom januar og april ble 324 personer anmeldt for trygdesvindel. Det er færre enn på samme tid i fjor. Fortsatt topper dagpenger statistikken.

Gjennomsnittsbeløpet for anmeldelsene er 162 000 kroner. De fleste sakene gjelder svindel av arbeidsavklaringspenger (AAP) eller dagpenger, som skal sikre inntekten når man er under behandling eller på tiltak, eller ved arbeidsledighet. Til sammen er det svindlet for nærmere 44 millioner kroner av disse stønadene.

– Kontrollnivået er høyt, og de aller fleste som mottar stønad er ærlige. Gjennom bedre metoder har vi mulighet for å avdekke sakene tidligere, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Flertallet av de anmeldte har jobbet uten å informere NAV. Dermed har de ikke hatt krav på stønad. 65 prosent av sakene er avdekket gjennom å sammenligne inntektsopplysninger fra arbeidsgivere med informasjon brukeren selv har gitt NAV. Gjennom bedre tilgang til slik informasjon har NAV mulighet for å avdekke sakene tidligere.

Trygdesvindel straffes strengt. Høyesterett har uttalt at slik svindel over 1G, mer enn 90 000 kroner, normalt skal straffes med fengsel. NAV krever også alltid tilbake pengene.

Arbeidsmarkedskriminalitet

De største sakene gjelder arbeidsmarkedskriminalitet. Et fellestrekk ved slike saker er at velferdsmidler utnyttes for å redusere lønnskostnader, noe som gir virksomheten et konkurransefortrinn. 26 personer er anmeldt for slik kriminalitet for til sammen 6,3 millioner kroner. Av disse er 10 personer anmeldt for medvirkning. I mange tilfeller har arbeidsgiver og arbeidstaker samarbeidet om svindelen.

Den største enkeltsaken gjelder trygdesvindel for 1,5 millioner kroner. Personen skal både ha jobbet svart og urettmessig mottatt arbeidsavklaringspenger (AAP).