Hjelpestønad

Statistikk pr. 30. juni 2018

Hjelpestønadsmottakere

Nye hjelpestønadsmottakere

Ved utgangen av juni 2018 var det 71 300 personer som mottok hjelpestønad. Det er en prosentvis nedgang på 0,9 fra juni 2017, mens det for samme periode fra 2016 til 2017 var en nedgang i antall mottakere på 2,3 prosent.

42,7 prosent av hjelpestønadsmottakerne var under 18 år, 23,3 prosent var i alderen 18-49 år og 33,9 prosent var 50 år og eldre. Det er litt færre kvinner enn menn som mottar hjelpestønad ved utgangen av juni måned (48,7), og andelen kvinnelige mottakere har sunket i hele 10-årsperioden.

Det er flest personer med hjelpestønad i Trøndelag, Hordaland og Akershus, mens det er færrest personer i Sogn og Fjordane og i Finnmark.

Ca. 3 400 nye mottakere fikk hjelpestønad i løpet av 1. halvår 2018. Det er ca. 700 flere enn for samme periode i 2017 og i 2016.

Fakta

Fylkestall

Tallene for årene 2009-2016 er rekjørt for å få riktig geografisk fordeling og det er foretatt noen feilrettinger. Det er små endringer i hovedtallene.

 

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 4000 3144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjent til kl. 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager. Du kan også sende e-post til presse@nav.no