Hjelpestønad

Statistikk pr. 30. september 2017

Hjelpestønadsmottakere

Nye hjelpestønadsmottakere

Ved utgangen av september 2017 var det 71 500 personer som mottok hjelpestønad. Det er en prosentvis nedgang på 2,3 fra september 2016, mens det for samme periode fra 2015 til 2016 var en nedgang i antall mottakere på 2,1 prosent.

42,0 prosent av hjelpestønadsmottakerne var under 18 år, 23,1 prosent var i alderen 18-49 år og 34,8 prosent var 50 år og eldre. Det er litt færre kvinner enn menn som mottar hjelpestønad ved utgangen av september måned, og andelen kvinnelige mottakere har sunket i hele 10-årsperioden.

Det er flest personer med hjelpestønad i Hordaland, Akershus og Oslo, mens det er færrest personer i Sogn og Fjordane og i Finnmark.

Ca. 3 900 nye mottakere fikk hjelpestønad i løpet av de første tre kvartalene av 2017. Det er omtrent det samme som for 2016.

Fakta

Fylkestall

Tallene for årene 2009-2016 er rekjørt for å få riktig geografisk fordeling og det er foretatt noen feilrettinger. Det er små endringer i hovedtallene.

 

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 4000 3144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjent til kl. 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager. Du kan også sende e-post til presse@nav.no