Grunnstønad

Statistikk pr. 30. september 2017

Grunnstønadsmottakere

Nye grunnstønadsmottakere

Ved utgangen av september 2017 var det 117 900 personer som mottok grunnstønad. Det er en prosentvis nedgang på 1,1 fra september 2016. Fra 2015 til 2016 var det en nedgang i antall mottakere på 1,3 prosent.

10,6 prosent av grunnstønadsmottakerne var under 18 år, 32,1 prosent var i alderen 18-49 år og 57,2 prosent var 50 år og eldre. Andelen kvinner utgjorde 58,9 prosent av grunnstønadsmottakerne.

Det er flest personer med grunnstønad i Akershus, Oslo og Hordaland , mens det er færrest personer i Sogn og Fjordane og Aust-Agder.

2 600 nye mottakere fikk grunnstønad i løpet av de tre første kvartalene av 2017. Det er om lag 150 flere enn i samme periode i 2016. I januar-september 2015 var det nesten 3 100 nye mottakere.

Fakta

Fylkestall

Tallene for årene 2009-2016 er rekjørt for å få riktig geografisk fordeling og det er foretatt noen feilrettinger. Det er små endringer i hovedtallene.

 

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 4000 3144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjent til kl. 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager. Du kan også sende e-post til presse@nav.no