Grunnstønad

Statistikk pr. 30. juni 2018

Grunnstønadsmottakere

Nye grunnstønadsmottakere

Ved utgangen av juni 2018 var det 117 400 personer som mottok grunnstønad. Det er en prosentvis nedgang på 0,6 fra juni 2017. For juni 2016 til 2017 var det en nedgang i antall mottakere på 1,1 prosent.

10,7 prosent av grunnstønadsmottakerne var under 18 år, 32,0 prosent var i alderen 18-49 år og 57,2 prosent var 50 år og eldre. Andelen kvinner utgjorde 59,0 prosent av grunnstønadsmottakerne.

Det er flest personer med grunnstønad i Akershus, Oslo og Trøndelag , mens det er færrest personer i Sogn og Fjordane og Aust-Agder.

Ca. 1 800 nye mottakere fikk grunnstønad i løpet av 1. halvår 2018. Det er omtrent det samme som i 2017. I 1. halvår 2016 var det om lag 1 500 nye mottakere.

Fakta

Fylkestall

Tallene for årene 2009-2016 er rekjørt for å få riktig geografisk fordeling og det er foretatt noen feilrettinger. Det er små endringer i hovedtallene.

 

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 4000 3144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjent til kl. 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager. Du kan også sende e-post til presse@nav.no