Færre mottar stønad som enslig mor og far

Nedgangen fortsetter, antall personer som mottar stønad som enslig mor eller far er redusert med omtrent 13 prosent fra september 2016 til september 2017.

Ved utgangen av september 2017 var det om lag 13 900 personer som mottok ytelse fra folketrygden som enslig mor eller far. Nedgangen er noe mindre fra 2016 til 2017 enn fra 2015 til 2016.

NAV antar at nedgangen i antall mottakere i hovedsak skyldes regelverksendringer de siste årene. 

Overgangsstønad ble utbetalt til 12 200 mottakere. Stønad til barnetilsyn og stønad til tilsyn for barn og andre familiemedlemmer ble til sammen utbetalt til omtrent 3 500 personer i september 2017, omtrent på samme nivå som i september 2016.