Færre får foreldrepenger

Nedgang i antall fødsler er hovedårsaken til at utbetalingen av foreldrepenger synker.

I løpet av årets ni første måneder mottok 47 800 fedre og 74 600 mødre foreldrepenger, viser nye tall fra NAV. Det er en reduksjon på 2,2 prosent for menn og 3,6 prosent for kvinner, sammenlignet med samme periode i fjor.

Samtidig viser tall at antall fødsler har falt med fem prosent i første halvår, sammenlignet med første halvår i fjor. Reduksjon i antall mottakere av foreldrepenger har således sammenheng med lavere fødselstall.

Flest menn i Akershus

Totalt mottok 47 prosent av fedrene foreldrepenger i 10 uker/50 dager eller mer i løpet av de ni første månedene av 2017. Flest var det i Akershus, hvor 56 prosent av fedrene tok ut foreldrepermisjon i minst ti uker, tett fulgt av Oslo med drøyt 54 prosent. Fylket med lavest tall var Vest-Agder med 30 prosent.

Mer penger, kortere periode

Et flertall av foreldrene velger 100 prosent dekningsgrad/lønn (inntil 6 G) i stedet for 80 prosent lønn og lengre stønadsperiode. Totalt har andelen kvinner med full lønn økt fra om lag 30 prosent i 2008 til nærmere 70 prosent i 2017.

I snitt hadde menn og kvinner et uttak av foreldrepenger på henholdsvis 40 dager og 99 dager i løpet av årets tre første kvartaler. Det er stabilt sett i forhold til samme periode i 2016.

Graderte foreldrepenger

Om lag 14 200 personer benyttet seg av gradert uttak av foreldrepenger, hvorav tre av fire personer var menn. Det er seks prosent færre personer enn i samme periode i 2016. Det var flest i Agder-fylkene og Oppland som benyttet seg av denne ordningen.