Mindre økning i antall barnetrygdmottakere

I juni 2017 ble det utbetalt barnetrygd for omtrent 1 136 700 barn, noe som er en liten økning på 0,3 prosent fra samme tidspunkt i fjor.

Av omtrent 674 400 barnetrygdmottakere var det om lag 123 800 som mottok utvidet stønad, noe som tilsvarer 18 prosent av mottakerne. De fleste mottakere av barnetrygd er kvinner, og om lag 12 prosent er menn.

Mottakerne av barnetrygd blir eldre. Andelen kvinner som er 40 år eller eldre har økt fra rundt 44 prosent i juni 2008 til 49 prosent i juni 2017.

Se hele statistikken.