Kontantstøtte

Ingen publisering av statistikk for 2017

 

 

NAV velger å ikke publisere stønadsstatistikk på kontantstøtte i 2017, fordi tallene ikke gjenspeiler bruken av ytelsen. Årsaken er at NAV har gjennomført en spesialisering i behandlingen av kontantstøttesaker, som vil gi mer lik og effektiv saksbehandling. Dette vil i en overgangsperiode gi lengre saksbehandlingstid og enkelte statistikkutfordringer.


Dermed vil ikke utbetalingene per mars, juni, september og desember 2017 gjenspeile den reelle etterspørselen. Kontantstøtte er en ytelse man ikke kan ha i mer enn 11 måneder, og den store gjennomstrømningen av mottakere gjør at statistikken er særlig følsom for variasjoner i saksbehandlingen

 

Se "Arkiv kontantstøtte" for tidligere publisert statistikk.