Hvor jobber de?

Her følger oversikter over innenfor hvilke områder de ulike utdanningsgruppene jobber, 4.kvartal 2003.

Tabell 1: Andelen sysselsatte fordelt på næringsområde og utdanningsnivå og utdanningsfelt.

  • Tabell 1a: Fordelt på næringsområde og utdanningsnivå. (xls)
  • Tabell 1b: Fordelt på næringsområde og utdanningsfelt. Videregående skole 1-2 år. (xls)
  • Tabell 1c: Fordelt på næringsområde og utdanningsfelt. Videregående skole 3 år. (xls)
  • Tabell 1d: Fordelt på næringsområde og utdanningsfelt. Høyere utdanning 1-4 år. (xls)
  • Tabell 1e: Andelen sysselsatte fordelt på næringsområde og utdanningsfelt. Høyere utdanning utover 4 år. (xls)