Stabilt lavt antall varsler om oppsigelser og permitteringer

Antallet varsler om oppsigelser og permitteringer NAV har mottatt for de åtte første månedene i 2017 er gått kraftig ned sammenlignet med samme periode i fjor.

I perioden januar til og med august i år har NAV mottatt varsler om mulige oppsigelser og permitteringer som berører 18 200 personer. Tilsvarende tall for de første 8 månedene i 2016 og 2015 var henholdsvis 32 300 og 30 000 personer.

Varsel på grunn av mulig streik

For august mottok NAV varsler som gjaldt totalt 3 400 personer. Én enkeltbedrift i Akershus varslet i august om at de kanskje måtte permittere 2 500 ansatte i forbindelse med varsel om mulig streik.

Foruten dette ene varselet gjaldt resten av varslene i august totalt 900 personer, noe som er et svært lavt antall.

– Selv om disse tallene kan variere mye fra måned til måned, har antall varsler om permitteringer og oppsigelser nå stabilisert seg på et lavt nivå. Mens de fleste av varslene i 2015 og 2016 gjaldt oppsigelser, ser vi nå at de fleste av varslene gjelder permitteringer, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. 

Flest i Oslo

Oslo og Akershus er fylkene som har mottatt varsler om flest oppsigelser og permitteringer til nå i år, der varslene berørte henholdsvis 4 200 og 3 100 personer. For Oslo er antall berørte personer det samme som i fjor, og i Akershus har det vært en økning på grunn av den varslede streiken.

Rogaland har opplevd den største nedgangen. Mens varslene for de åtte første månedene i 2016 berørte 10 400 personer, er det tilsvarende tallet til nå i år 2 500 personer.

Hedmark og Telemark er berørt i minst grad til nå i år. I begge fylkene har rundt 100 personer vært berørt av varsler om oppsigelser og permitteringer. I syv fylker mottok NAV ingen varsler i august.

Mest i industrien

Industrinæringen står for om lag en tredel av varslene til nå i år, men her er antallet berørte personer halvert sammenlignet med samme periode i fjor. Transport og lagring har nest flest berørte personer, og dette kommer i all hovedsak av varselet som skyldtes mulig streik.

Om statistikken

Det er kun bedrifter som planlegger å si opp eller permittere minst 10 ansatte som må varsle NAV. Det er viktig å være klar over at selv om en arbeidsgiver varsler om mulige oppsigelser eller permitteringer, så vil normalt sett ikke alle varslene resultere i oppsigelser eller permitteringer.