Lavest antall varsler om oppsigelser og permitteringer siden 2014

NAV mottok varsler om totalt 1 450 mulige oppsigelser og permitteringer i februar.

Det er en klar nedgang siden februar i fjor, da det kom varsler om 4 800 permitteringer og oppsigelser. De nye tallene er de laveste siden desember 2014. Den gang mottok NAV varsler om nedbemanning av 1 300 personer. 

– Nedgangen i varsler bekrefter at det er på økt optimisme blant bedriftene. Denne tendensen begynte i andre halvår av 2016, og indikerer en bedring i markedssituasjonen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Bedring i Rogaland

I februar var det flest varsler i Rogaland, Oslo og Hordaland, med henholdsvis 400, 300 og 200. Sammenlignet med de siste årene er dette likevel en betydelig nedgang for Rogaland og Hordaland. I februar 2016 mottok NAV 1 900 varsler som gjaldt Rogaland.

Alle fylkene unntatt Finnmark, opplevde nedgang i antall varslede oppsigelser og permitteringer i februar, sammenlignet med januar i år. Oppland, Buskerud, Vestfold, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Nordland mottok ingen varsler i februar.

Det er fortsatt flest varsler innen industrinæringen. Sammenlignet med februar i fjor er det likevel en stor nedgang også her, fra henholdsvis 1 200 varsler i februar 2016 til 400 varsler i år.

Om statistikken

Det er kun bedrifter som planlegger å si opp eller permittere minst 10 ansatte som må varsle NAV. Det er viktig å være klar over at selv om en arbeidsgiver varsler om mulige oppsigelser eller permitteringer, så vil normalt sett ikke alle varslene resultere i oppsigelser eller permitteringer.

 

 Driftsinnskrenkninger februar 2017

Illustrasjonen viser utviklingen over varsler NAV får om oppsigelser og permitteringer, og hovedpunkter for statistikken fra februar 2017..