Fortsatt nedgang i varsler om oppsigelser og permitteringer

20 500 personer ble berørt av varsler om oppsigelser og permitteringer i 2018, viser ny statistikk fra NAV. Dette er en nedgang på 31 prosent fra 2017.

Totalt 565 arbeidsgivere varslet NAV om permitteringer og oppsigelser i 2018. Til sammenligning mottok NAV varsler fra 682 arbeidsgivere i 2017 og 1 143 i 2016.

Fortsatt flest varsler i industrien

Som i 2017 var det industrien som kom med flest varsler i 2018, med 6 000 berørte personer. Det er en klar nedgang fra fjoråret da antallet var på 8 800, og langt lavere enn i 2016 da hele 17 500 personer ble berørt.

Det er nedgang for de fleste næringer i 2018, med unntak av varehandel, overnattings- og serveringsvirksomhet, offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring, og helse og sosialtjenester. Nedgangen var størst i transport og lagring, der det var varsler som berørte 1013 personer i 2018. Det er 3 150 færre enn i 2017.

Nedgang i de fleste fylker

Alle fylker har hatt nedgang i varsler i 2018, med unntak av Østfold, Hedmark, Vestfold, Telemark og Troms.

– Fylker som ble hardt rammet av oljenedgangen har stadig nedgang i varsler om oppsigelser og permitteringer. Nivået i disse fylkene er betydelig lavere enn hva det har vært de siste årene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

De fleste varslene kom i løpet av første halvår av 2018, der 11 700 personer ble berørt. I annet halvår falt dette til 8 800 personer.

Lik bruk av oppsigelser og permittering

49 prosent av varslene i 2018 gjaldt oppsigelser, mens 51 prosent gjaldt permitteringer. Dette er det samme forholdet som i 2017. I 2016 og 2015 var arbeidsledigheten betydelig høyere og det var en klar overvekt i bruk av oppsigelser med henholdsvis 58 prosent og 60 prosent av varslene.

– Det ser ut til at bedriftenes virkemiddel i situasjoner med driftsinnskrenkninger er fortsatt bred bruk av permitteringer sammenlignet med årene hvor ledigheten var høy. Det indikerer at de ønsker å beholde kompetansen, fordi de tenker at markedet tross alt er positivt, sier Sigrun Vågeng.

Fakta

Om statistikken

  • Arbeidsgivere som vurderer å gå til masseoppsigelser eller permitteringer skal gi varsel om dette til NAV.
  • Med masseoppsigelser menes at minst 10 arbeidstakere blir vurdert sagt opp innenfor et tidsrom på 30 dager.
  • Selv om en arbeidsgiver varsler om mulige oppsigelser eller permitteringer, så vil normalt sett ikke alle varslene resultere i oppsigelser eller permitteringer.
  • Denne statistikken viser det totale antallet varsler og antallet berørte arbeidstakere som er sendt til NAV i 2018, ikke hvor mange som faktisk ble oppsagt eller permittert.