Nærmere tre år siden NAV mottok så få varsler

NAV mottok varsler om oppsigelser og permitteringer som gjaldt 1 200 personer i april. Det er det laveste antallet i løpet av en måned siden juli 2014.

I april for ett år siden mottok NAV til sammenligning varsler for 5 700 personer. Noe av nedgangen kan skyldes at påsken i fjor var i mars og i år i april. Dette førte trolig til noe færre varsler enn vanlig nå i april.

– Det er svært positivt at vi mottar så få varsler om oppsigelser og permitteringer. Tallene kan variere mye mellom hver måned og påvirkes av nedskjæringer i store bedrifter, men trenden er en jevn nedgang i antall varsler det siste året, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Så langt i år har NAV mottatt varsler gjeldende 8 100 personer, ned fra 20 400 i samme periode i fjor.

Få varsler indikerer økt optimisme

Buskerud er det eneste fylket hvor NAV ikke har mottatt ett eneste varsel så langt i 2017. Varslene holder seg lave også på Sør-Vestlandet. I Rogaland ble under 200 personer berørt i april, i samme måned i 2016 var antallet 2 000.

– At antall varsler holder seg på et lavt nivå forsterker inntrykket vi har av en økende optimisme blant bedriftene, sier Vågeng.

Det var en liten økning i antall varsler fra industrinæringen i april sammenlignet med de to foregående månedene. Likevel er det fortsatt stor nedgang sammenlignet med april 2016, med 2 300 færre varsler i år.

Om statistikken

Det er kun bedrifter som planlegger å si opp eller permittere minst 10 ansatte som må varsle NAV. Det er viktig å være klar over at selv om en arbeidsgiver varsler om mulige oppsigelser eller permitteringer, så vil normalt sett ikke alle varslene resultere i oppsigelser eller permitteringer.