Ny NAV-prognose: Lavere ledighet i vente

Den registrerte arbeidsledigheten har falt 15 måneder på rad. Ifølge NAVs nye prognose vil ledigheten fortsette å falle fram til 2019 – men i et roligere tempo.

NAVs nye arbeidsmarkedsprognose tegner et positivt bilde av arbeidsmarkedet fram til 2019. NAV venter at den moderate oppgangskonjunkturen vi har hatt det siste året, vil fortsette. Dette vil innebære økt sysselsetting, flere i arbeidsstyrken og lavere ledighet.

I prognosen er det flere lyspunkter for norsk økonomi:

  • Ny oppgang i oljeinvesteringene i år og neste år.
  • Høyere vekst internasjonalt og fortsatt lav kronekurs vil bidra til økt eksport av norske varer og tjenester.
  • Høyere sysselsetting og moderat lønnsvekst vil bidra til høyere vekst i konsumet i år og neste år.

En faktor som derimot vil virke negativt på norsk økonomi, er boliginvesteringene. Høyt boligtilbud og strammere kredittpraksis har ført til nedgang i boligprisene og i igangsettingen av nye boligprosjekter. NAV venter dermed at boliginvesteringene vil falle noe både i år og neste år.

– Vi har sett et kraftig fall i ledigheten i over ett år, og sysselsettingen tok seg opp gjennom 2017. Framover venter vi noe høyere vekst i norsk økonomi enn vi hadde i fjor. Dette vil bidra til at etterspørselen etter arbeidskraft øker, men også at flere melder seg på arbeidsmarkedet. Derfor venter vi at ledigheten vil fortsette å falle fram til neste år, men saktere enn det siste året, sier seniorrådgiver Eugenia Vidal-Gil i NAV.

Det blir færre ledige…

Antallet registrert som helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak falt med 14 000 i løpet av 2017. Inkluderer man årets to første måneder, har fallet totalt vært på 17 000 personer siden desember 2016. Ifølge prognosen skal ledigheten enda litt lenger ned fram til 2019.

NAV venter at antallet registrerte helt ledige vil gå ned fra 74 000 i gjennomsnitt i fjor til 64 000 i år. Dette tilsvarer en ledighet på 2,3 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,7 prosent i fjor. For 2019 venter vi i snitt 63 000 helt ledige, tilsvarende 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

– Vi må tilbake til 2007 og 2008, før finanskrisen, for å finne lavere ledighetsrate enn den vi venter for i år og neste år, sier Vidal-Gil.

… og flere sysselsatte

Ifølge SSBs arbeidskraftsundersøkelsen var det 20 000 flere sysselsatte i fjerde kvartal i fjor enn på samme tid i 2016. Sysselsettingsprosenten var også litt høyere enn året før, etter å ha falt hvert kvartal de siste fem årene. NAV venter at det ved utgangen av 2019 vil være om lag 75 000 flere sysselsatte målt med SSBs arbeidskraftsundersøkelsen enn ved utgangen av 2017. Bedringen på arbeidsmarkedet vil også bidra til at flere melder seg i arbeidsstyrken, og NAV venter at yrkesdeltakelsen vil øke noe fram til neste år.

Les hele rapporten Utviklingen på arbeidsmarkedet nr. 1 2018.