Fortsatt økt ledighet

Redusert aktivitet i oljesektoren gir økt arbeidsledighet i år og til neste år. Deler av landet rammes hardt. I 2017 vil veksten i norsk økonomi ta seg opp, og ledigheten gå noe ned.

Mens oljefylket Rogaland og fylkene rundt har en kraftig vekst i ledigheten, går den ned i flere fylker på Østlandet og Nord-Norge.

– Vi venter at denne todelingen vil fortsette de nærmeste årene. Lavere oljeinvesteringer fører til økt ledighet i deler av landet, mens svak krone og lav rente gir økt aktivitet i eksportindustrien. De fleste som nå mister jobben har høy kompetanse og derfor gode muligheter på arbeidsmarkedet. De bør raskt søke seg til andre type jobber eller se etter nye jobber i andre deler av landet, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

NAV venter at det i snitt vil være 80 000 ledige i år og 90 000 i 2016 og 2017.  Dette tilsvarer en registrert ledighet på 2,9 prosent i år, 3,3 prosent til neste år og 3,2 prosent i 2017. Det er ti år siden sist ledigheten var så høy.

Snur i 2017

Etter at vi offentliggjorde vår forrige prognose i mai har ledigheten økt litt mindre enn vi antok den gang. Vi venter at ledigheten vil øke raskere det neste året enn den har gjort så langt, og at det på det meste vil være om lag 95 000 helt ledige neste år.

Oljeinvesteringene vil fortsette å falle både neste år og året etter, men svak kronekurs og lav rente demper effekten av fallet i oljebransjen. I 2017 venter NAV at ledigheten vil gå ned igjen.

– Vi anslår at økt eksport, økte investeringer og økt privat konsum vil gi sterkere vekst i norsk økonomi i 2017.  Selv om oljeinvesteringene fortsetter å falle, innebærer dette at ledigheten vil gå noe ned igjen i løpet av 2017, sier Vågeng

Den anslåtte nedgangen i ledigheten i 2017 er imidlertid ikke større enn at det blir 90 000 helt ledige i gjennomsnitt også dette året, like mange som i 2016.

 Les hele artikkelen Utviklingen på arbeidsmarkedet. Se flere artikler i Arbeid og Velferd nr 3 2015.