Uføretrygdede med yrkesskadefordeler

Statistikk pr. 31. desember 2017

Tabeller

Utviklingen i antall mottakere av uføretrygd med yrkesskade

Pr. 31. desember 2017 var det 10 800 uføretrygdede der hele eller deler av uførheten er en følge av yrkesskade. Det er omtrent det samme som ved utgangen av 2016 og 2015.

Andelen kvinner utgjør 30,1 prosent per desember 2017, andelen har vært økende i hele 10-årsperioden fra 2008. Ved utgangen av 2008 var kvinneandelen 28,6 prosent.

Ved utgangen av 2017 er det Aust-Agder og Sogn og Fjordane som er fylkene som har høyest andel uføretrygdede med yrkesskadefordeler, med hhv. 4,7 og 4,6 prosent av alle uføre i fylket (470 og 256 personer). Lavest andel uføretrygdede med yrkesskadefordeler har Oslo, med 2,0 prosent av alle uføre i fylket (502 personer).