Uføretrygdede med yrkesskade

Statistikk pr. 31. desember 2016

Tabeller

Utviklingen i antall mottakere av uføretrygd med yrkesskade

Pr. 31. desember 2016 var det 10 800 uføretrygdede der hele eller deler av uførheten er en følge av yrkesskade. Det er omtrent det samme som ved utgangen av 2015. Fra 2014 til 2015 var det en økning på ca. 100 personer.

Andelen kvinner utgjør 30,0 prosent per desember 2016, andelen har vært økende i hele 10-årsperioden fra 2007. Pr. 31.12.2007 var kvinneandelen 28,2 prosent.

Ved utgangen av 2016 er det Aust-Agder og Sogn og Fjordane som er fylkene som har høyest andel uføretrygdede med yrkesskadefordeler, med hhv. 5,0 og 4,7 prosent av alle uføre i fylket (487 og 256 personer). Lavest andel uføretrygdede med yrkesskadefordeler har Oslo, med 2,1 prosent av alle uføre i fylket (506 personer).