Stabil andel uføre

Andelen uføre i befolkningen holdt seg på 9,4 prosent i tredje kvartal 2015.

Ved utgangen av september 2015 var det registrert 312 000 mottakere av uføretrygd. Andelen uføre i befolkningen har holdt seg stabil på 9,4 prosent, både siden forrige kvartal og for et år siden.

– Hvis vi går ti år tilbake, har andelen uføre gått svakt ned. En viktig årsak til dette er at det er blitt mindre vanlig for personer over 55 år å bli uføretrygdet. Men samtidig har vi fått noen flere unge uføre, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Økning blant de unge over tid

Andelen mottakere av uføretrygd i aldersgruppa 18 til 29 år var ved utgangen av tredje kvartal 1,5 prosent. Det er samme nivå som i forrige kvartal, men sammenliknet med samme tid i fjor har andelen unge uføre økt med 0,1 prosentpoeng. I løpet av de siste 10 årene har andelen økt fra 1,1 til 1,5 prosent.

– Økningen blant de unge er en utvikling vi må jobbe for å snu. Selv om vi vet at mange av disse personene har alvorlige helseproblemer, er det ingen tvil om at tallene går i feil retning. Å hjelpe unge med nedsatt arbeidsevne ut i arbeidslivet er en stor og viktig utfordring for NAV, sier Vågeng.

En av fem uføre jobber

I overkant av 18 prosent av de uføre var registrert med et arbeidsforhold ved utgangen av tredje kvartal 2015. Målet er at denne andelen skal øke.

– Et viktig formål med det nye regelverket for uføretrygd, var at det skulle bli enklere å kombinere uføretrygd med arbeid. Det er imidlertid for tidlig å vurdere effektene av denne reformen, sier Vågeng.