Psykiske lidelser er vanligste årsak til uføretrygd

35 prosent av alle uføre har en diagnose knyttet til psykiske lidelser, viser statistikk fra 2014.

Ved utgangen av 2014 hadde 34,8 prosent av de uføre fått uføretrygd som følge av en psykisk lidelse, mens 28,5 prosent hadde fått ytelsen som følge av en muskel- og skjelettsykdom.

Til sammen har nærmere 198 000 personer en diagnose innen disse to hovedgruppene, av totalt 312 000 uføretrygdede.

Det er blant uføretrygdede under 30 år at andelen med psykiske lidelser er høyest. Andelen var 62 prosent i desember 2014.

– Vi ser at flere unge faller utenfor arbeidslivet på grunn av psykiske lidelser. NAV jobber aktivt for at arbeidsgivere skal få mest mulig kunnskap om tilrettelegging for personer med psykiske lidelser, slik at vi bedre kan ivareta den enkeltes behov. Målet er å hjelpe flere ut i jobb, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Det har vært en økende andel med psykiske lidelser i hele perioden fra 2000-2014, men veksten har vært sterkest de siste fem årene.

Psykiske lidelser er den vanligste årsaken til uføretrygd blant menn, med 39 prosent. Blant kvinner er muskel- og skjelettsykdommer årsaken som forekommer oftest, og berører 34 prosent.


Se statistikken for utvikling i uførediagnoser

Uførediagnoser 2014

Illustrasjonen viser de vanligste årsakene til innvilget uføretrygd.

Last ned illustrasjonen i pdf-format eller i illustrasjonen i jpeg-format.