Flere uføre med psykiske lidelser

Ny statistikk viser at stadig flere blir uførepensjonister på grunn av psykiske lidelser. Blant unge uføre mellom 18 og 29 år, er det 59 prosent som har en slik diagnose.

I 2012 hadde 32,4 prosent av alle uføre en psykisk lidelse, mens 30,1 prosent hadde en muskel- eller skjelettsykdom. Veksten i psykiske lidelser er på 0,8 prosentpoeng.

– Mulige forklaringer på veksten er at psykiske lidelser er blitt mer akseptert som diagnose, og at arbeidsmarkedet har blitt strammere for de som sliter psykisk, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Unge sliter mest psykisk

Forekomsten av psykiske lidelser er høyest blant de unge, og avtar med alder. 59 prosent av de unge uføre har en psykisk lidelse og tendensen øker fram til 30 år. Unge uføre med psykiske lidelser øker både i antall og som andel av befolkningen i samme aldersgruppe.

– Selv om de unge utgjør en liten gruppe av uførepensjonistene totalt, er det viktig å ta dette på alvor. De som blir uføre i ung alder, risikerer et langt liv utenfor arbeidslivet, sier Lystad.

Etter 30 år synker andelen med psykiske lidelser og for uføre over 60 år er andelen på 22 prosent.

De eldste sliter med muskel- og skjelettsykdommer

Når det gjelder muskel- og skjelettsykdommer er mønsteret motsatt. Andelen under 30 år er på en prosent (om lag 1400 personer), men forekomsten øker kraftig med alder. Over 50 000 personer eller nær 40 prosent av 60-67-åringene er uføre som følge av muskel- og skjelettsykdommer. Ryggsykdommer er den største undergruppen og utgjør ca 15 prosent for de aller eldste.