Færre mottar arbeidsavklaringspenger

På ett år har det blitt 3 800 færre personer som mottar arbeidsavklaringspenger.

Ved utgangen av september 2017 mottok 142 400 personer arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette tilsvarer 4,2 prosent av befolkningen i alderen 18-66 år, og utgjør en nedgang på 2 200 personer fra utgangen av 2. kvartal til utgangen av 3. kvartal i år. 

– Antallet personer med arbeidsavklaringspenger har gått jevnt nedover de siste årene. Blant de som slutter å motta arbeidsavklaringspenger går fire av ti personer til arbeid, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. 

AAP-infografikk sept 2017

Illustrasjonen viser utviklingen for arbeidsavklaringspenger. Last ned illustrasjonen som PDF-fil eller som bilde i png-format.

42 prosent i jobb

I 3. kvartal 2017 startet 12 300 personer på arbeidsavklaringspenger, 200 færre enn 3. kvartal året før. 56 prosent kom fra sykepenger. 

Blant de som sluttet å motta arbeidsavklaringspenger i 4. kvartal 2016 var 42 prosent i jobb og 35 prosent uføretrygdet seks måneder senere. 

Litt færre under 30 år

Ved utgangen av september 2017 var det 28 300 personer i alderen 18-29 år som hadde arbeidsavklaringspenger. Dette er 300 færre enn på samme tid i fjor og tilsvarer 3,4 prosent av befolkningen i alderen 18-29 år. Sammenlignet med forrige kvartal er det en nedgang på 600 personer i samme aldersgruppe. 

Mest psykiske lidelser

Over 70 prosent av de som mottar arbeidsavklaringspenger har psykiske lidelser eller muskel- og skjelettlidelser. En tredjedel av de med psykiske lidelser har en depressiv lidelse, mens fibromyalgi og ryggsmerter er de to vanligste diagnosene innen muskel- og skjelettlidelser. Andelen med psykiske lidelser synker med alderen, mens det er omvendt for andelen med muskel- og skjelettlidelser; her øker andelen jo eldre man blir. For gruppen under 30 år er andelen med psykiske lidelser på 70 prosent. 

Flere med arbeidsavklaringspenger i Rogaland

Vestfold er fylket med den største nedgangen sammenlignet med samme tid i fjor. Nedgangen har vært på 12 prosent. Fra forrige kvartal har Sør-Trøndelag den største nedgangen med 4 prosent.

Det siste året har det blitt 5 prosent flere med arbeidsavklaringspenger i Rogaland. Ser vi kun på utviklingen det siste kvartalet i fylket, har antall som mottar arbeidsavklaringspenger holdt seg stabilt. Til tross for økningen det siste året, har Rogaland lavest befolkningsandel på arbeidsavklaringspenger sammenlignet med resten av fylkene (3,5 prosent).

Aust-Agder har flest mottakere av arbeidsavklaringspenger totalt med 5,8 prosent. 

For mer informasjon, kontakt pressevakta på telefon 400 03 144.