Personer med nedsatt arbeidsevne

Her finner du statistikk over personer registrert med nedsatt arbeidsevne fordelt på ulike kjennetegn. Hvert kvartal publiseres statistikknotat som kommenterer utviklingen innenfor området. Statistikken over nye personer med nedsatt arbeidsevne og personer med avgang fra nedsatt arbeidsevne publiseres også kvartalsvis. Beholdningsstatistikken publiseres månedlig.

Statistikknotat 

Tabeller

Tidsserier måned - Personer med nedsatt arbeidsevne

Beholdning, antall og prosent av befolkningen

Beholdning, antall

 

Tidsserier kvartal - Personer med nedsatt arbeidsevne

Beholdning, antall og prosent av befolkningen

 

Tidsserier kvartal - Nye personer med nedsatt arbeidsevne

Nye registrert i kvartalet, antall

Status to måneder før tilgang, antall

En person regnes som ny hvis han/hun er registrert med nedsatt arbeidsevne en gitt måned, men ikke var registrert med nedsatt arbeidsevne i de to foregående månedene.

Tidsserier kvartal - Avgang fra nedsatt arbeidsevne

Avgang i kvartalet, antall

En person regnes med avgang hvis han/hun er registrert med nedsatt arbeidsevne en gitt måned, men ikke var registrert med nedsatt arbeidsevne i de to kommende månedene.

For mer informasjon om de ulike definisjonene i statistikkene se "Om Statistikken" under relatert informasjon.

 

Hvor mange av de som er registrert med nedsatt arbeidsevne kommer i arbeid?

Statistikken Overgang til arbeid og stønad gir svar på hvor mange av de med nedsatt arbeidsevne som kommer i arbeid. Statistikken viser om personene seks måneder senere er arbeidstakere, arbeidssøkere, registret med nedsatt arbeidsevne, mottar uførepensjon eller alderspensjon. Vi ser også på kjønns-, alders-, og fylkesforskjeller.