Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom

Help

Her finner du oversikt over tilskudd til frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører som arbeider mot fattigdom.

Tilskudd til aktivisering og arbeidstrening 2018

Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer nå de frivillige organisasjonene som fikk tilskudd i 2017 til å søke om tilskudd til videreføring av prosjektene i 2018. For 2018 er det kun mulig å søke om videreføring av prosjekter som fikk tilskudd i 2017. Prosjektene vil få svar på sine søknader i midten av mars.