Tilskudd til kommuner/NAV-kontor

Help

Her finner du oversikt over tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret, og tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig.