Tilskudd til frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører som arbeid mot fattigdom