Om utlysning av tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom

Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter 4 tilskuddsordninger som skal stimulere til arbeid for å bedre levekårene for sosialt og økonomisk vanskeligstilte.

Søknadsfristen for 2017 var desember 2016. Organisasjoner og virksomheter kan forvente svar på søknaden i løpet av mars.

Felles for alle ordningene er at de skal stimulere til aktivitet for å bedre levekårene for sosialt og økonomisk vanskeligstilte som enten opplever eller står i fare for å oppleve fattigdom og sosial ekskludering.

Tilskuddet går til frivillige organisasjoner og andre ideelle virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret. Ordningene tildeles over Statsbudsjettet kapittel 0621 post 70. Les mer om tilskudd til: