3.11 Ekteskap og oppløsning av ekteskap

Det kan være viktig å vite litt om norsk lovverk om ekteskap, og oppløsning av dette, for god oppfølging av en person som ønsker å bryte med en partner eller er redd for represalier ved å si nei til et foreslått ekteskap.

Minstealder for å inngå ekteskap i Norge er 18 år. Det er straffbart å gifte seg med noen under 16 år. Det er også ulovlig etter straffeloven å tvinge noen til å gifte seg ved å bruke vold, frihetsberøvelse, utilbørlig press eller annen atferd, eller ved å true med slik atferd. Ekteskap med en mindreårig som er inngått i utlandet anerkjennes heller ikke hvis minst en av partene er norsk statsborger eller fast bosatt i Norge på vigselstidspunktet.

Noen inngår uregistrerte eller religiøse ekteskap innenfor rammen av trossamfunn eller via en ekteskapskontrakt som ikke registreres. Slike ekteskap kan ha samme praktiske konsekvenser og oppleves som helt reelle av både de som inngår ekteskapet og deres familier. Spesielt kvinner kan også oppfattes som formelt gift i utlandet, og dette kan få alvorlige konsekvenser ved utenlandsreiser.  De kan risikere for eksempel fengsling på grunn av bigami eller utroskap, hvis de gifter seg på nytt.

Hvordan få oppløst et voldelig ekteskap eller et tvangsekteskap?

Formelle ekteskap: Det er mulig å søke om direkte skilsmisse uten separasjonstid. Ved tvangsekteskap kan brukeren også reise søksmål for å få kjent tvangsekteskap ugyldig (annullering). Et slikt søksmål må reises innen bestemte frister. Brukeren bør få hjelp til å finne advokat med relevant erfaring, se kapittel 3.9 bistandsadvokat. Det er viktig å være klar over at selv om ekteskapet kan være registrert oppløst av norske myndigheter, kan ekteskapet fremdeles være anerkjent i det sosiale/etniske miljøet jenta eller gutten kommer fra.

Religiøse/uregistrerte ekteskap: For veiledning om såkalt religiøs skilsmisse, skilsmisse som godtas i det sosiale/etniske miljøet gutten eller jenta kommer fra, eller for veiledning om hvordan registrere en skilsmisse i utlandet, kan bruker henvises til Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap.